Att anlägga en äng i trädgården.
Brudbröd 25 juni 2016. Smängens drottning.

Nära ängsblommor

En äng i trädgården

Grönfond och 150 blommande örter. Våra vanligaste vilda blommor. På nära håll. I år slog styvmorsviol ut först, 8 april. Nu med värmen når vårblommorna snart sin toppblomning då mandelblom, viol, kattfot, trift och även några gullvivor ger rikligt med färg. Några bilder som avspeglar en säsong:

Tidig vår

Små och diskreta, men de första att slå ut. De första budbärarna om värme, ljus och färg. Backskärvfrö och styvmorsviol. Betraktas gärna på nära håll,  på knä med lupp. Lungörten, mer högväxt.

Backskärvfrö 4 maj 2016.
Backskärvfrö 4 maj 2016.
Styvmorsviol 3 maj 2016. Mandelblom ännu i knopp.
Styvmorsviol 3 maj 2016. Mandelblom ännu i knopp.
Styvmorsviol 7 maj 2017 klockan 15 55. Antalet på denna lilla yta börjar närma sig rekordåret 2009.
Styvmorsviol 7 maj 2017 klockan 15 55. Antalet på denna lilla yta börjar närma sig rekordåret 2009.
Fläckig lungört i en skuggig skreva bakom en sten. 3 maj 2016.
Fläckig lungört i en skuggig skreva bakom en sten. 3 maj 2016.

Vår

Efterlängtade färger. Först gulsippa och vitsippa. Därefter gullvivans speciella gula nyans, mandelblommens gräddvita, ängsviolen blåa och kattfotens rosa. Evert Taube öppnade våra ögon för att dessa färger gifter sig med varandra. Även trift adderar rosa kronblad. Buskstjärnblomma, en speciell vit lyster. Förgätmigej, ett litet blågult konstverk.

Dubbelglommade gulsippa, gulsippa, storblommig vitsippa och blå vitsippa 5 maj 2016.
Dubbelblommade gulsippa, gulsippa, storblommig vitsippa och blå vitsippa 5 maj 2016.
Gullviva 11 maj 2017 klockan 19 34.
Gullviva 11 maj 2017 klockan 19 34.
Mandelblom, gullviva och trift 16 maj, 2016
Mandelblom, gullviva och trift 16 maj, 2016
Smängen 19 maj - trift, mandelblom och styvmorsviol
Trift, mandelblom och styvmorsviol 19 maj 2015.
Buskstjärnblomma 28 maj 2016. I bakgrunden förgätmigej.
Buskstjärnblomma 28 maj 2016. I bakgrunden förgätmigej.
Skogsförgätmigej 16 maj 2016.
Skogsförgätmigej 16 maj 2016.

Midsommaräng – kortlivad skönhet

Ljuset, värmen. Nya korgar slår ut nästan varje dag. Nya bilder att njuta av i ett snabbt flöde. Midsommarblomster, härlig att känna igen – men med vissna kronblad långt före dansen runt stången. Prästkrage markerar midsommar. Men vackrast av alla är brudbröd – Smängens drottning.

Vit skogsnäva 12 juni 2015.
Vit skogsnäva (midsommarblomster) 12 juni 2015.
Brudbröd och prästkrage 22 juni 2015. Vårens låga växter skyms av högre örter eller har försvunnit helt.
Brudbröd och prästkrage 22 juni 2015. Vårens låga växter skyms av högre örter eller har försvunnit.
Prästkrage och brudbröd 25 juni 2015
Prästkrage och knopp av brudbröd 25 juni, 2015.
Brudbröd 25 juni 2016. Smängens drottning.
Brudbröd 25 juni 2016. Smängens drottning.

Högsommar – allt saktar ner

Juli erbjuder rikligt med färg från många örter. Allteftersom veckorna går minskar tempot, knopparna tar tid på sig innan de slår ut och kronbladen dröjer med att lämna plats för en frökapsel.

Detta frösådda exemplar av fackelblomster hittade väta trots torkan denna sommar. Strandveronikan utgör en blå kontrast. 1 juli 2016
Detta frösådda exemplar av fackelblomster hittade väta trots torkan denna sommar. Strandveronikan utgör en blå kontrast i bakgrunden. 1 juli 2016.
Kortväxt denna torra sommar, gul fingerborgsblomma 12 juli 2016.
Kortväxt denna torra sommar, gul fingerborgsblomma 12 juli 2016.
En ensam gulsporre bland stenarna, 1 juli 2016.
En ensam gulsporre bland stenar, 1 juli 2016.
Färgkulla 7 juli 2015.
Färgkulla 7 juli 2015.
Backtimjan, stortimjan och krusmynta smälter ihop. 14 juli 2016.
Backtimjan, stortimjan och krusmynta smälter ihop. 14 juli 2016.
Liten blåkocka, bildmorot och krusmynta - trevlig kombination. 12 juli 2016.
Liten blåklocka, vildmorot och krusmynta – trevlig kombination. 12 juli 2016.
Myror på vildmorot. 12 juli 2016.
Myror på vildmorot. 12 juli 2016.
Måra som växer fuktigt. Blommade i år trots den torra våren. 12 juli 2016.
Måra som växer fuktigt. Blommade i år trots den torra våren. 12 juli 2016.
Stortimjan, gulmåra och getväppling 12 juli 2016.
Stortimjan, gulmåra och getväppling 12 juli 2016.
Gulmåra, backnejlika och bockrot 3 augusti 2016
Gulmåra, backnejlika och bockrot 3 augusti 2016.
Bockrot, vildmorot, flockfibbla, backnejlika och liten blåklocka 30 juli 2016
Bockrot, vildmorot, flockfibbla, backnejlika och liten blåklocka 30 juli 2016.
Blåklocka, johannesört, kungsmynta, röllika, rödklint, åktervädd 30 juli 2016
Blåklocka, johannesört, kungsmynta, röllika, rödklint, åkervädd 30 juli 2016.
Blåeld, myskmalva röllika och bockrot 30 juli 2016
Blåeld, myskmalva, röllika och bockrot 30 juli 2016.

Sensommar – djur överraskar

Sensommaren innebär ett ännu långsammare tempo. Blomkorgar ersätts av fröställningar. Men plötsligt finns där en överraskande bild med insekter. Lite sorgligt är det när ängsvädd och kärleksört slår ut – de sista örterna att öppna sina korgar.

Besök hos en flockfibbla 27 juli 2015.
Bastardsvärmare på besök hos en flockfibbla 27 juli 2015.
Fackelblomster, stallört och strandveronika 20 juli 2015.
Fackelblomster, stallört och strandveronika 20 juli 2015.
Bröllop på vildmorot - med åskådare, 1 augusti 2015.
Bröllop på vildmorot – med åskådare, 1 augusti 2015.
Påfågelsöga på krusmynta, 5 augusti 2015.
Påfågelsöga på krusmynta, 5 augusti 2015.
Två exemplar av liten blåklocka. I bakgrunden flockfibbla, de vita korgarna är bockrot och röllika. Malva och åkervädd lade jag dit för att visa hur fint färgerna gifter sig. Bilden tagen 4 september 2016.
Två exemplar av liten blåklocka. I bakgrunden flockfibbla, de vita korgarna är bockrot och röllika. Malva och åkervädd lade jag dit för att visa hur fint färgerna gifter sig. Bilden tagen 4 september 2016.
Fröställningar med frö (vildmorot och stor blåklocka). Tom frökapsel (väddklint). 21 augusti 2015
Fröställningar med frö (vildmorot och stor blåklocka). Tom frökapsel (väddklint). 21 augusti 2015.
En styvmorsviol bredvid en svamp, 23 oktober 2016. Styvmorsviol - tidig och sen. detta
En styvmorsviol bredvid en svamp, 23 oktober 2016. Styvmorsviol – tidig och sen.
Frodig ögontröst 4 september 2016 bredvid flockfibbla.
Frodig ögontröst 4 september 2016 bredvid flockfibbla.
Ängsvädd 4 september 2016.
Ängsvädd 4 september 2016.
Röd kärlekskört 5 september 2016
Röd kärleksört 5 september 2016

Ängsblommornas odlingsdynamik

Smängen har formats i långsam takt under nästan 20 år. Det är våra vanligaste ängsblommor jag mest intresserat mig för; kan de samsas på en liten yta så att den ger färg under hela växtsäsongen? En fördel med de vanligaste örterna är just att de har växtkraft. Med örterna på nära håll ger även sparsam blomning glädje. Oväntade försynta kombinationer kan hittas. Smängen omfattar kanske 200 kvadratmeter, den är mindre än grannens gräsmatta. När jag läser igenom min ängsdagbok förvånas jag över hur mycket glädje och hur många intressanta observationer som denna lilla yta gett mig.

e-Smängen

En smäng är en smäng, inte en äng i landskapet eller ett trädgårdsland. Jag har inte hittat någon forskning fokuserad just denna form. Det finns god forskning om ängsmarker liksom om trädgårdsodling – jag försöker tillämpa det som är relevant på Smängen. Här på e-Smängen  finns en text för en stor andel av de örter som blommar på Smängen, klicka på kategorin örter. Hur de har uppfört sig på Smängen. Om en speciell blomma intresserar dig kan söka efter den (längst upp till höger) eller använda etikettmolnet till höger (på varje sida utom den här). Om du vill anlägga en egen smäng kanske denna sida eller dessa inlägg kan inspirera eller spara tid.  E-Smängen innehåller även närupplevelser på Smängen och lite annat av intresse för en smäng i trädgården. Min ängsdagbok ger umgänge och sysslor. Ambitionen är att fota en vy från torrSmängen kontinuerligt  under 2017. Du kan följa e-Smängen genom gruppen Äng i trädgården på Facebook. Bilderna har tagits på Smängen (om inte annat anges). Välkommen!