Att anlägga en äng i trädgården.

Egna pluggplantor

Att dra upp pluggplantor

Att dra upp egna pluggplantor har jag funnit svårt för många örter. När det lyckas är det däremot stimulerande och ett bra sätt att öka örtrikedomen. Eftersom jag tidigt i utvecklingen av Smängen köpte pluggplantor har jag använt de plastbehållare som de kommer i. En nackdel har varit att de inte är anpassade för miniväxthus. I avsaknad av ett stort växthus har jag använt miniväxthus för att dra upp pluggplantor till Smängen och grönsakslanden.

I denna video presenteras toarullar som behållare för att dra upp pluggplantor. Något jag aldrig prövat.

Förgätmigej

Mellan hägg och syren – gulblå blomkorg

En av de allra vackraste av Smängens blomkorgar är förgätmigej. Pluggplantor av skogsförgätmigej inköptes för femton år sedan men planterades för torrt. De återkom under några år men försvann undan för undan. Fick för några år sedan kraft att göra en bädd på ett fuktigare ställe och där återkommer nu de nyköpta pluggplantorna till min stora glädje. Några frösådda exemplar ses även utanför bädden. Förhoppningsvis har örten nu etablerat sig. Den oidentifierade mindre varianten har kommit spontant.

Skogsförgätmigej 16 maj 2016.
Oidentifierad förgätmigej 16 maj 2016

Gul med irriterande röd saft

Skelört

Från att aldrig ha sett örten så tycktes den plötsligt växa som ogräs överallt i det villaområde vi bodde tidigare. Det var ingen bra idé att riva upp den utan handskar, den röda saften irriterade. Kanske följde frö med då jag flyttade andra örter från villatomten till Smängen. Örten dyker upp tillfälligt då och då på Smängen.

Skelört 16 maj 2016

Knölsyska – rosa överraskning

Blankpolerad rosa skönhet med missvisande namn

Knölsyska 3 augusti 2017,

Denna knölsyska dök upp på fuktSmängen i år – örten har inte setts tidigare. En rosa skönhet med gul strandlysing som kontrast.

En annan ny art för Smängen som noterades är vitblära. Det var flera år sedan som jag införde fröna; frö av knölsyska plockade jag i kanten av en åker i det omgivande landskapet, där den växte bland den odlade säden. Frö av vitblära hittade jag i en vägkorsning på Visingsö. Jag spred fröna men inte förrän nu ser jag blommande exemplar. Att kronbladen ses i år kan bero på att en grävmaskin tog bort stora stenar och stubbar från ytan i våras. Andra växter som dykt upp är vallmo och blåklint, liksom åkersenap och korsört. En gemensam nämnare kan vara att frön fick ljus och saknade groningshämning efter uppgrävningen.

Ordet knöl, ofta använts i negativ mening, hör inte hemma på denna skönhet. På bilderna nedan närmar sig en humla kronbladen.

 

Tomtskådning av fjärilar – 22 juli 2017

Så olika fjärilar flyger!

Sitter på en stol i fuktSmängen omgiven av 25 olika blommande örter (se nedan). Fängslas av hur olika de olika arterna av fjärilar flyger. Vitfjäril svischar förbi på några sekunder, till synes spanandes men i hög fart. Någon enstaka individ sätter sig och vilar helt kort i grönfonden, eller besöker fackelblomster för några ögonblick. Även nässelfjäril flyger fort, men de har kungsmyntan som mål. Dessa fjärilar landar från sin höjd på en meter eller två, breder ut vingarna och stannar i flera minuter. Nässelfjäril låter sig villigt fotograferas.

Nässelfjäril på kungsmynta 13 juli 2017.

Sandgräsfjäril flyger ungefär som nässelfjäril, men när de sätter sig på krusmyntan håller de ihop vingarna. De störs lättare än nässelfjäril, flyger iväg då jag rör mig för att komma närmare med objektivet. Det krävdes många försök innan jag fick en närbild. Sandgräsfjärilar vilar oftare på klippan invid Smängen än vad nässelfjäril gör. I år är det första sommaren jag ser ett stort antal av arten.

Sandgräsfjäril på krusmynta – 20 juli
2017.
Sandgräsfjäril – 20 juli 2017

Slåttergräsfjäril rör sig på ett helt annat sätt. Dessa fjärilar kommer flygandes någon decimeter ovanför grönfonden, som om det de letar efter skulle kunna finnas bakom varje stängel. De första veckorna jag såg arten vilade exemplaren ibland helt kort på marken för att sedan fortsätta, till synes oförtröttligt. Nu sällar de sig till sandgräsfjäril och nässelfjäril på krusmyntan, både de mörka (honor?) och lite ljusare (hanar?) individerna. Där sitter slåttergräsfjäril med något undantag alltid med vingarna hopslagna. Individerna är inte lika lätta att störa som sandgräsfjäril men reagerar tidigare än nässelfjäril när jag tar ett steg framåt för att fotografera.

Slåttergräsfjäril 12 juli 2017

Tåtelsmygare flyger ungefär som slåttergräsfjäril, men vanligtvis något högre. Smygare är de enda fjärilar jag ser på backnejlikan som växer som en undervegetation till kungsmyntan. Denna förmiddag ser jag dem där oftare än på kungsmyntan. I övrigt såg jag idag en guldvinge på krusmyntan, en blåvinge som vilade i grönfonden och en citronfjäril. Den senare flög högt men dök vid flera tillfällen ned och vilade på marken.

Tåtelsmygare på backnejlika – 22 juli 2017

Av 25 olika sorters örter noterade jag således fem arter av fjärilar på kungsmynta, vitfjäril på fackelblomster och tåtelsmygare på backnejlika. Ingen annan av de 22 återstående örterna fick denna förmiddag besök av en fjäril.

De örter som jag omgavs var: kungsmynta, backnejlika, johannesört, bockrot, strätta, rödplister, åkersenap, prästkrage, slåtterfibbla, färgkulla, vitblära, blåklint, borstnejlika, harklöver, grässtjärnblomma, vildmorot, myskmalva, flockfibbla, fackelblomster, strandlysing, nattljus, strandveronika, nysört, älgört  och ängshaverrot.