Att anlägga en äng i trädgården.

2017 – umgänge med Smängen

Umgänge och sysslor 2017

22 augusti

I år blir det tidig slåtter och efterbetning. Dags att planera inköp för fuktSmängen – efter uppgrävningen öppnade sig  ytor där nya örter för Smängen kan införas. Funderar på olika varianter av sippor.

10 augusti

Enstaka citronfjäril flyger på flockfibbla. För ungefär 10 dagar sedan försvann  nässelfjäril. Enstaka slåtterfjäril fortsätter att flyga.

Med upprepat regn under ungfär en veckas tid blir de tidigare torkade delarna av Smängen åter gröna. Men, blomningen av backnejlika hindrades på en yta som brukar vara vacker i juli – blåsten och torkan torkade ut stänglarna innan kronbladen kunde slå ut. Det är andra året denna yta är torr och utan blomkorgar – vi får se till nästa år. Kanske skall jag tillföra lite klipp och hösten för att öka motståndskraften mot torka.

9 augusti

Påbörjar höstsysslorna. Tar bort från Smängen frön av stallört och väddklint – de passar bättre på en närbelägen strandäng där fröna läggs bland ett bestånd av älggräs.

Sprider frön av brudbröd, stortimjan, kryptimjan och trift.

3 augusti

Så har vi fått ordentligt med regn och de delar av Smängen som sett helt torra ut har återigen blivit gröna nära marken. Tre veckors hård blåst och inget regn gav en torka som var värre ån på många år. Ordentligt torrt blev det på det område där jag tar upprepade bilder. På andra ytor av torrSmängen ses färg, liksom på de fuktiga ytorna. Frön finns att sprida eller avlägsna från Smängen, och jag börjar fundera på utseendet nästa år.

25 juli

Tog lite frö från den torra skogsnävan och spred inom några meter. Tog även frö från slåtterfibbla och spred över delar av torrSmängen.

I och med att rödklint och flockfibbla har slagit  ut börjar sensommarens blommor ta över. Kungsmyntan producerar fortfarande nektar, men idag var första dagen jag inte såg någon nässelfjäril. Strömmen av slåtterfjäril fortsätter, liksom av sandgräsfjäril och tåtelsmygare. Ett inlägg har skrivits om tomtskådning av fjärilar. Idag flög ett stort antal av vitfjäril samt några citronfjäril.

17  juli

Fackelblomster nästan fullt utslagen samtidigt som stallört nästan helt tappat sin färg. Kraftig blåst, trots det enstaka slåttergräsfjäril.

15 juli – fröspridning inför regnet

Det har inte regnat på länge – vissa områden av Smängen är helt torra. Jag skördade frö av tjärblomster, backglim och blåmunkar – klippte ned frökapslarna i en liten hink. Lätt tröskning genom att jag klippte sönder fröställningarna följde. Spred  sedan direkt ut fröna på torra områden där jag gärna ser att örterna växer. I morgon skall det regna hela dagen.

13 juli

Idag ses ett stort antal nässelfjärilar och det blir påtagligt hur annorlunda de flyger än slåttergräsfjärilen. Nässelfjärilen dyker ned från ovan i hög fart, slåttergräsfjärilen flyger i maklig takt efter marken. Klicka här för ett inlägg om detta.

11 juli

De senaste dagarna har jag varje gång jag spanat på Smängen sett två till fyra slåttergräsfjärilar. De flyger lågt, som om de letar efter något, och vilar korta stunder. Ibland har två flugit tillsammans, då har de stigit upp till en meter eller så – revirstrid? Fick äntligen till en bild, se inlägg.

10 juli

Kanske de patrullerande gräsfjärilarna är slåttergräsfjäril. Ser fler olika fågelarter än något tidigare år. En följd av alltfler insekter? Var det en steglits som satt några sekunder på en väddklint.  Tyckte mig se ett rött huvud.

9 juli

Många patrullerande gräsfjärilar.  Ängsnäva nästan utblommad. En ängsvädd har slagit ut.

7 juli

Rikligt med humlor, bin och andra insekter. Patrullerande gräsfjärilar, många exemplar. Timjan och kungsmynta har slagit ut, även en ängsvädd. Ser vitblära för första gången på Smängen.

1 juli.

Årets första slåttergräsfjäril. Bin, humlor, varmt. Liten blåklocka ordentligt utslagen.

30 juni

Varmt men få insekter. En nässelfjäril. Alltfler små blåklockor slår ut.

28 juni

Ett ständigt surr förgyller denna varma och stilla dag. Andra dagen med värme och utan vind efter en tids blåst. Äntligen ses många bin, har varit fundersam över att jag inte sett några.

27 juni

En underbar stilla dag. Två dagars hård blåst tog med sig en stor del av kronbladen från brudbröd. Toppblomningen är över. Högsommaren örter blommar i allt större utsträckning. Flera exemplar av backnejlika ger rikligt med färg. Blodnäva fyller på de rödlila och lila nyanserna. Nässelfjäril, rikligt med humlor – åtminstone två olika arter. Försöker få till bilder med ett  nytt makroobjektiv.

24 juni

Ryckte upp några höga gräs, hundäxing och knylhavre.

23 juni

Midsommarafton – en bukett och en krans till barnbarnet. Självklart så, men, plockar inte utan tvekan från Smängen.

14 juni

Vårblommor ger fortfarande färg, brudbröd är som vackrast och högsommarens örter börjar slå ut. Väddklint, ängsnäva och backnejlika börjar ge färg. Nu är allt som underbarast, toppblomningen. Med tilltagande ljus och värme ses en ny bild varje dag. Fotade några kombinationer. 

11 juni – nära toppblomningen

En stor andel av exemplaren av brudbröd är nu utslagna. Blåeld ger rikligt med färg. Några få mandelblom ger fortfarande färg. Tjärblomster och gräslök ger tillsammans olika lila nyanser. Käringtand är fortfarande mättad och många prästkrage är utslagna. Försökte hitta kombinationer värda att fotografera, resultatet ser du här.

2 juni – en stor dag

Noterade en första utslagen korg på brudbröd. Toppblomningen är nära!

Ryckte upp två hallonstänglar.

1 juni – underbar försommardag

Vilken underbar dag! Och oj vad mycket som har hänt på 12 dagar. Värme, ljus, regn. Mandelblom något förbi sin topp, tjärblomster i full blom tillsammans med gräslök. Kanske 20 nya arter har öppnat sina knoppar under dessa få dagar; midsommarblomster är fullt utslagen trots att det är 22 dagar kvar till midsommarafton och även enstaka prästkragar visar upp sina kronblad. Chillade, softade och tog det lugnt. Njöt. Ängfullness. Försökte hitta kombinationer till fotografering. Drog upp några blommor från ett högt gräs och lade dem i soporna.

1 juni – Kombinationer värda att skåda

Smängen kan inte erbjuda de storslagna blomsterupplevelser som en välskött slåtteräng eller naturen kan uppvisa. Men, på denna lilla yta kan örter hitta varandra och visa upp vackra kombinationer.

Midsommarblomster och buskstrjärnblomma - 31 maj 2017 klockan 21 35
Midsommarblomster och buskstjärnblomma. 31 maj 2017 klockan 21 35
Myskmadra och förgätmigej på en skuggig plats under en en. 31 maj 2017 klockan 21 33.
Myskmadra och förgätmigej på en skuggig plats under en en. 31 maj 2017 klockan 21 33.
Teveronika, svartkämpar och mandelblom - 1 juni 2017 klockan 12 38.
Teveronika, svartkämpar och mandelblom. 1 juni 2017 klockan 12 38.
Tjärblomster, mandelblom och styvmorsviol. 31 maj 2017 klockan 21 32.
Tjärblomster, mandelblom och styvmorsviol. 31 maj 2017 klockan 21 32.
Hundkex och ängssyra. 31 maj 2017 klockan 21 39.
Hundkäx och ängssyra. 31 maj 2017 klockan 21 39.

19 maj – nära vårens höjdpunkt

Just vid ett kort besök, som idag, är det extra märkvärdigt att ha naturen i ett koncentrat runt hörnet. På en vecka har femton nya arter slagit ut. Mandelblom ger rikligt med färg. Kombinationen av gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol gifter sig väl, som Evert Taube lärt oss. Jag älskar dessa milda vårfärger och att få se dem tillsammans. På Smängen är kattfoten just nu i knopp men triften lyfter fram samma färg. Styvmorsviol ses i ett stort antal, ängsviol och skogsviol i några få exemplar.

Mandelblom, gullviva, trift och styvmorsviol 19 m1j 2017 kockan 20 58.
Mandelblom, gullviva, trift och styvmorsviol 19 maj 2017 klockan 20 58.

Tog två maskrosor. Klippte ned några exemplar av gullris nära huset och stallört i FuktSmängen. På fuktSmängen ses buskstjärnblomma, förgätmigej och en trädgårdsnäva. Blomningen är sparsam jämfört med tidigare år, säkerligen på grund av uppgrävningen.

11 maj

För några veckor sedan grävdes FuktSmängen upp av en stor maskin. I samband med byggnation tog vi en grävare till huset för att flytta på ett antal stora stenar. Samtidigt passade vi på att gräva upp de många små stenarna som fanns på fuktSmängen. Tanken är att ytan skall kunna efterbetas lika lätt som torrSmängen med en gräsklippare. Det var svårare än jag trodde att hålla ordning på tovorna under grävningen. Nu är det osäkert vilka örter som är bevarade, säsongen får användas till att observera. En del av ytan är ganska torr. Dit flyttade jag några av de trift som har växt sig alltför frodiga på parkeringsplatsen. Ett försök att få en liten triftäng, lågväxande och trampvänlig.

11 maj

Alltfler trift ses utslagna och mandelblom visar fylliga knoppar. Backskärvfrö har helt förlorat sin färg.

9 maj – fjärilar

En orange auroafjäril vilade sig länge på ett strå. Färg som ger välbefinnande, ängfullness. Påfågelsöga, nässelfjäril och vitfjärilar har setts flyga i år.

8 maj – ytterligare en bitter korgblommig ört bortrensad

Taraxacum kommer från arabiskans Tarkh shaqun enligt Wikipedia. Viktig för överlevnad enligt samma sida, jag får gå till grannens bittra örter om det kniper under de 72 timmarna myndigheterna vill att vi skall klara oss vid en kris.

7 maj – en maskros bortplockad

Det är märkvärdigt hur få frön som gror och blir till adulta plantor på Smängen. Ett år måste jag ha spritt tusentals med frön av kanadensiskt gullris. Inte ett enda exemplar ses. Varje år kommer troligen ett stort antal maskrosfrön från grannar i söder och norr – de senaste åren har jag enbart behövt plocka bort några få exemplar.

7 maj – en liten inventering

De första blomkorgarna från mandelblom och trift noteras nu på morgonen. Jordreva smyger i skuggan sedan några dagar. Blommande örter just nu innefattar således backskärvfrö, styvmorsviol, lungört, gullviva, gulsippa, svalört, jordreva, mandelblom, trift och ängsviol. Sparsamt och glest växer exemplaren men de ger ändå glädje just för att de är så nära.

4 maj  – hönsgödsel sprids

Rödfibblan blommade inte alls förra året och antalet bladrosetter har minskat. Jag spred lite hönsgödsel på de två ytor där örten finns.

Backskärvfrö har snart tappat sin färg. Gullvivan har rest sig och många fler styvmorsviol än tidigare år blommar. Även två försynta ängsviol har slagit ut. Enstaka svalört och gulsippa ger färg, liksom en nyinköpt dubbelblommande svalört.

16 mars – fröknipares frö spreds

Tröskning och klippning

Tog fram bunken där jag lade frökniparna före slåttern, bland annat johannesört, rödklint och kungsmynta.

Tröskade och klippte och spred sedan jämt över hela ytan. Tänker att det är bra att bygga upp en fröreserv även om enbart några frön gror och ännu färre överlever till adulta plantor. De örter som blommar under augusti och september, och även bidrar med spännande fröställningar, ser jag som centrala för att hela ytan skall vara prydlig hela säsongen.

Torkade fröknipare 16 mars 2017
Torkade fröknipare 16 mars 2017
Tröskade och klippta fröknipare 16 mars 2017
Tröskade och klippta fröknipare 16 mars 2017

Efter detta spred jag även ut den jord där jag förhoppningsvis hade växt av viktiga jordbakterier och jordsvampar.

15 mars – malva uppgrävd

Grävde upp en trädgårdsland där malva fått växa fritt under några år. Rötterna släppte lätt och jag bestämde mig för att gräva upp de tre stora exemplaren av malva nära huset på torrSmängen. Gick på någon minut, rötterna släppte lätt även här. Malvan är trevlig som ung men när exemplaren blir större, som på bilden nedan, bryter de harmonin. Plácido Domingo och andra stora tenorer är trevliga att höra på ensamma, i en kör kan en enskild hög stämma ibland bryta harmonin.

TorrSmängen 22 oktober klockan 14 51. Malvan har några kvarvarande blomkorgar. Ytan blev i år harmoniskt kortväxt utom för malvan.
TorrSmängen 22 oktober klockan 14 51. Malvan har några kvarvarande blomkorgar. Ytan blev i år kortväxt i ett trevligt samspel men malvan bröt harmonin.
Uppgrävd malva 16 mars 2017.
Uppgrävd malva 16 mars 2017.

12 mars – Mossa

När jag har varit på plats just före växtsäsongen har jag ibland spritt fin sant eller fin jord för att få ytan jämn. I gropar har jag lagt tlite extra. I år hittade jag mossa invid komposten, jag tog med lite för att fylla några gropar. Mossan ger färg så här års. När den torkar i sommarvärmen kanske den ger frön extra möjligheter att gro.

En liten grop som fylldes med mossa 11 mars 2017.
En liten grop som fylldes med mossa 11 mars 2017.
Denna yta har nyligen blivit jämn och lätt att klippa kort. Mossan ger fin marsfärg.
Denna yta har nyligen blivit jämn och lätt att klippa kort. Mossan ger fin marsfärg.

Jordblandning för mångfalden

Rimligen finns det mycket att lära om hur växter, svampar, bakterier och andra smådjur kan samspela till en vacker ängsyta i trädgården. När det gäller vår tarm får vi mer och mer information som säger att vi skall ha så många olika bakteriestammar som möjligt. De hjälper varandra, en stam bryter ned fibrer till ämnen som en annan stam gör smörsyra av. Vår tarmvägg får huvudsakligen sin energi från små fettsyror, exempelvis smörsyra, fettsyror som bakterier i avföringen producerar. Utan att kunna veta om det är bra tillför jag lite jord varje år till Smängen för att öka mångfalden av bakterier och svampar. Frånvaro av evidens behöver inte betyda frånvaro av effekt. Här har jag tagit jord från olika ställen i trädgårdslandet och i komposten. Blandningen har jag ställt varmt, om några dagar sprider jag den jämt över Smängen.

Jordblandning från trädgårdsland och kompost. 11 mars 2017.
Jordblandning från trädgårdsland och kompost. 11 mars 2017.

 

Ängfullness med en egen blomsteräng