Åkermark blir äng

Mårten Hammer – pionjär

Mårten Hammer beskriver i en uppsats, klicka här, på sidan 38 hur åkermark och gräsmattor kan omvandlas till ängar. Han har i sin egen forskning visat att näringsrik åkermark på några säsonger kan omvandlas till en örtrik ängsmark. Mårten Hammer skriver vidare att en gräsmatta inte behöver plöjas upp för att omvandlas till äng. Detta är inte orginalarbetena men eftersom Mårten Hammer citerar sina egna resultat kan vi rimligen lita på uppgifterna. Mårten Hammer är en tidig pionjär inom forskningen som intresserar sig för att bevara, återställa eller nyanlägga ängsmark. En av de största auktoriteterna på området.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *