Åkervädd – högburen lila färgsättare

Åkervädden växer högt och ger en fin lila färg nu under juli då de flesta i familjen är på plats i sommarhuset. Även bladrosetten reser sig över de örter som gett färg före midsommar. På bilden ses en kombination med backnejlika, som håller sig nära marken och brudbröd som håller på att gå i frö.
Jag identifierade tidigt en vägkant där stora mängder frö av örten producerades varje år. Jag skördade, torkade och spred efter slåttern på Smängen. Men, det tog flera år innan jag fick syn på något blommande exemplar av åkervädd på Smängen. Nu hälsar jag örten på nya ställen varje sommar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *