Trägen, tålamod och tolerans – tre T för en äng i trädgården

Äng i trädgården – långsiktig och lågintensiv glädje

1. Klipp gräsmattan enbart en gång om året, efter växtsäsongen. Först med lie eller trimmer till cirka 10 cm. Efter att du tagit bort klippet, klipp så kort du kan (sträva efter två till tre centimeter) med lägsta nivån på en gräsklippare eller med trimmer.
2. Beroende på ambitionsnivå, för in nya örter via frö eller pluggplantor. Många av våra vanligaste och mest växtkraftiga annars vilda blommor finns att köpa. För in örterna med den metod som tid och budget tillåter. För högst effektivitet gällande perenna örter, djupgräv bäddar på minst fyra kvadratdecimeter så att de blir fria från konkurrerande växter. Efter sådd eller inplantering, håll bädden fuktig första säsongen.
3. Ta bort oönskade växter som gråbo, tistel, maskros och skräppa manuellt innan de fröar av sig. Maskros tröttnar även om du tar med enbart en liten del av roten.
4. Det forna ogräset blir vackra ängsblommor när gräsmattan inte klipps. Ett mycket stort antal örter klarar konkurrensen med gräset även på näringsrika jordar. Det vet alla som manuellt bekämpat ”ogräs” i en gräsmatta. I takt med att förnan som håller fukten åt gräset minskar i tjocklek, och i takt med att kväveinnehållet i jorden minskar, gäller det allt fler örter. En mikrobiotop kan behövas för att införa vissa arter men annars behöver du inte göra något åt jordmånen. Du märker vilka örter som trivs och som klarar slåtter.
5. Ha mod att stå emot sura kommentarer om en oklippt gräsmatta och ha tolerans om du själv tycker fröställningar och vissnande växtdelar förfular då smängen etableras. Kanske kommer din syn på vad som är önskvärt ändras. De första åren kan gräset bli högt och tätt och lägga sig efter regn och blåst. Det är fult – stå ut eller ta bort just det gräset (nödslåtter).
6. Ha tålamod, det tar fem till 10 år innan du har en frodig blomsteräng i balans. En smäng där ytan är vacker eller intressant men aldrig ful året runt.

Brudbröd, en ensam vallmo och i bakgrunden blåeld. 12 juni 2019.