Anonymitet

Som vetenskapare måste jag väga varje ord på guldvåg. I mitt uppdrag som forskare ligger att alltid kunna redovisa vetenskaplig evidens bakom de påståenden jag gör. Som bloggare från Smängen tar jag mig friheter. Och, jag kan inte trippel-kolla fakta – jag saknar botanisk utbildning och artbestämningen saknar vetenskaplig noggrannhet. Jag står inte bakom dessa texter som vetenskapare utan som bloggare, inspirerad av min trädgårdsäng. Detta förhållande markerar min pseudonym Nils G Vike.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *