Att berika en smäng med smådjur

För att odla en smäng behöver vi inte några djupa kunskaper om djurlivet i jorden. Men, förståelse för alla de smådjur som lever på en naturlig äng ger oss perspektiv på ordet ”utarma”. Det kan vara så att de ängsväxter vi vill se trivs bättre ju fler smådjur jorden innehåller. Fler arter och fler individer för varje art. Artikeln som har skrivits av Potapov och en rad andra författare ger en översikt av vad vi vet om djurlivet på en äng (och i andra marker).

Referens: Anton M Potapov med flera. Feeding habits and multifunctional classification of soil-associated consumers from protists to vertebrates. Biol Rev Camb Philos Soc. 2022 Jun;97(3):1057-1117. doi: 10.1111/brv.12832. PMID: 35060265.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *