Alla inlägg av Smangen

Färgstark syska i våtmarken

Frö till denna syska hämtades från ett dike bredvid en åker för ungefär 10 år sedan. Några få exemplar har setts de följande säsongerna. I år räknar jag med förvåning närmare 40 stänglar. Kronbladens har intensiva kulörer, de tycks mig polerade. Nästan som en orkidé. Produktionen av frö torde i år bli så stor att jag kan sprida denna färgstarka ört till andra ställen på Smängen.

Knölsyska (stachys palustris) 24 juli 2022.

Frökapslar som kan överraska

Som dekoration framför ytterdörren fungerar penséer (viola × wittrockiana) väl. Enligt svenska Wikipedia (24 juli 2022) är dessa ettåringar en hybrid av olika arter ur viola-släktet. Efter att ha spridit ut frökapslar på Smängen har jag något år senare noterat färggranna små violer, lika stora som styvmorsviol. Med andra färger, mer intensiva än hos moderplantan. Kanske frökapslarna på bilden kan ge en ny kombination nästa år.

I år sågs enbart en stängel av skogsviol. Även blomningen av ängsviol var påver. En stor andel av de ungefär 20 violaceae som nämns i floran torde trivas på en smäng. Wikipedia (24 juli 2022) anger att flera hundra arter finns globalt, så kanske finns det fler alternativ.

22-07-24 – frökapslar av pensé

Nya blommande planer

Regn och kyla, tid för att planera inför nästa år. För vilka arter vill jag accelerera spridningen? Vilka skall bromsas? Vilka är värda speciell uppmärksamhet? Och slutligen, listan med sorgebarn där utrotning måste till.

En sydländsk vädd (scabiosa triandra), fältvädd (scabiosa columbaria) och axveronika (veronika spicata) förtjänar extra tid. De två scabiosa blommar sent, de första kronbladen vecklar ut sig i slutet av juli. Triandra fortsätter fram till frosten. Växterna ger ett skirt intryck, försynta vackra stänglar. Axveronika ger en mustig blå färg nära marken. Dessa tre arter tillför Smängen en sofistikerad ängskänsla ända fram till säsongens slut.

För vissa delar av smängen finns det många lyckospridare som jag gärna ger en accelererad spridning. Arter med fina färger och spännande former. Som kan öka mångfalden, nyckeln till ett angenämt sceneri. Backglim, backnejlika, liten blåklocka, tjärblomster, rödklint, vildmorot, åkervädd och ängsnäva saknas här och där. Det gäller även darrgräs och korta gräs som bildar små tuvor.

På utmarken, den delen som inte ses från boningshuset, samlar jag vissa högre örter som trivs på torr mark. Stånds och smällglim avser jag sprid dit.

När det gäller väddklint planerar jag att knipa av korgarna så fort kronbladen vissnar. Sedan märker jag plantan så att jag hittar den för bortgrävning i samband med slåttern. Även gullris tänker jag föra bort från Smängen.

Scabiosa triandra 4 september 2016
Fältvädd 21 juli 2021.

Karminspinnare, färgstark larv

På knopp av stånds gjorde jag idag en ny spännande bekantskap. Rimligen skall larven klassificeras som Karminspinnare (tyria jacobaeae), enligt Wikipedia en fjäril som tillhör familjen björnspinnare. Den vandrade omkring bland knopparna på stånds (senecio jacobea) hela eftermiddagen. Enbart en individ observerades.

Karminspinnare på stånds 21 juli 2022.

Utslagna kronblad 18 juli

Axveronika, Backglim, Backnejlika, Bergsyra, Blodnäva, Blodrot, Blåeld, Blåklint, Blåmunkar, Bockrot, Borstnejlika, Daggkåpa, Fackelblomster, Femfingerört, Fältvädd, Färgkulla, Getväppling, Grässtjärnblomma, Gul fingerborgsblomma, Gulmåra, Gulsporre, Gulvial, Harklöver, Humlesuga, Johannesört, Jordklöver, Knölsyska, Kornvallmo, Kungsmynta, Käringtand, Liten blåklocka, Myskmalva, Nattljus, Nysört, Prästkrage, Rödklint, Rödklöver, Röllika, Skogsklöver, Skogslök, Smällglim, Stallört, Stor blåklocka, Stortimjam, Strandkvanne, Strandlysing, Svartklint, Trådklöver, Trädgårdsveronika, Vildmorot, Vit fetknopp, Vitklöver, Väddklint, Åkervädd, Ältranunkel, Ögontröst.

Brasklapp. Jag har ingen biologisk utbildning. Listan kan innehålla felaktigheter. Svartklint kan vara en europeisk släkting.

Strimsporre på sjunde våningen

Närmaste större bestånd är cirka en kilometer bort från denna altan. Uppenbarligen virvlar frön omkring långa sträckor på hög höjd. De har funnit en liten glipa att gro i på sjunde våningen. Ön Pepparholmen ger oss tydliga bevis på att frön färdas långa sträckor via vind, fåglar eller fordon. Den skapades som en del av Öresundsförbindelsen i slutet av 1990-talet. En konstgjord ö behövdes som en övergång mellan tunnel och bro. Materialet till ön hämtades från havsbotten. Där fanns det knappas några frön till ängsblommor. En rapport som går att ladda ned från https://www.oresundsbron.com/sv/info/livet-pa-peberholm?q=pepparholmen anger att 799 växter har observerats. Alla har invandrat.

Strimsporre (linaria repens) på sjunde våningen i Stockholm.15 juli 2022.

Tidig klocka öppen mot himlen

Ängsklockans (campanula patula) blå färg med lite inslag av rött kan föra tanken till en ljus kvällshimmel under maj. Till min stora glädje blommade de pluggplantor jag dragit upp och planterat ut. Samtidigt sågs kronblad på en annan del av Smängen . De härstammar rimligen från de frön jag spred för några år sedan. Vore trevligt om denna tvååring återkommer nästa år.

För ungefär tio år sedan gjorde jag mitt första försök att etablera örten på Smängen. Pluggplantor inköptes och planterades en höst. Blomningen året efter blev futtig och efter det försvann arten. Höstplantering på Smängen har sällan varit lyckosam.

Ängsklocka 6 juni 2022. Knoppar av brudbröd ses även.
Ängsklocka, skogsnäva och buskstjärnblomma 7 juni 2022.

Återkommande trädgårdsflykting

Troligen följde frö från porslinsveronika med jord från ett trädgårdsland en bit från Smängen. Jord som jag använde för att jämna till ytan för några år sedan. Vi får se om den blommar även nästa år. Om den återkommer, blir örten ytterligare ett exempel på en växt som vi importerat för att använda i rabatter men som även kan trivas på en smäng.

Porslinsveronika (veronica gentianoides), 30 maj 2022.

Frodig blodrot

Örten fanns på ytan när kultiveringen av Smängen började. Denna växtplats hittade den till för ungefär 10 år sedan. Just här växer den ymnigt, och det är lätt att skörda dess små nötter för att sprida. Blodrot blir som mest ungefär 10 cm hög på Smängen. Vanligen ses fyra kronblad, till skillnad från dess potentilla-släktingar som har fem. Blodrot bidrar till grönfondens variation.

Blodrot, 3 juli 2022. Johannesört och backnejlika flankerar.