Blomkorgar i juli på tredje nivån

Hög men inte bred idealet

På den yta som ligger nära huset, jag kallar den huvudängen, ses en första nivå, en andra nivå och utmaningen är att få en tredje nivå på höjden från mitten av juli till slutet av säsongen. Den tredje nivån sträcker sig, i det perfekta scenariet, ovanför stänglar och fröställningar av brudbröd och prästkrage. Helst även ovanför alla grässtrån med vippor som börjar se vissna ut. Det tycks mig som om bockrot, cikoria, johannesört, kungsmynta, liten blåklocka, rödklint, vildmorot och åkervädd kan fylla den rollen på ett bra sätt; jag har ambitionen att sprida dessa örters frön över hela ytan. Myskmalva och väddklint reser sig över fröställnngar och vippor på den andra nivån. Första och kanske andra året efter att ett frö grott bidrar de perfekt till den tredje nivån. Men, när ett exemplar blir frodigt utvecklas bladrosetten för väddklint och myskmalva tidigt på året och skymmer kronbladen av, exempelvis, brudbröd och prästkrage. Ängens karaktär ändras, och jag vill inte ha frodiga exemplar av dessa två högresta örter över hela ytan. Kungsmynta ger rikligt med färg under juli och augusti. Nu, när trängseln är stor, sprider jag dess frön över hela Smängen.

Väddklint ovan frön av brudbröd 9 juli 2019.
Myskmalva, skogslök och väddklint ovanför darrgräs 9 juli 2019.
Frodig väddklint och myskmalva 9 juli 2019.