Buskstjärnblomma närmar sig toppen

Denna nejlikväxt (stellaria holostea) trivs bra i den sluttning mot norr som uppom efter att vi tog bort sten. En behaglig vit färg. Den dubbeblommande gulsippan, liksom svalört som ses i fonden, har snart förlorat sina kronblad. Mer blå färg kommer snart från trädgårdsnäva och skogsnäva.

Buskstjärnblomma 16 maj 2022. I förgrunden dubbelblommande gulsippa och trädgårdsnäva, i bakgrunden svalört.