Kategoriarkiv: Förfiningar av Smängen

Åtgärder med ambitionen att göra Smängen vackrare eller mer intressant.

Få maskrosor

Fyra maskrosor fram till 3 maj

De första åren grodde ett stort antal maskrosor varje år. Inflödet av frö är stort både från tomter söder och norr om vår. Men efter några år, när gräs och örter tätnat, blev de allt färre. De senaste åren har jag enbart noterat några få exemplar. Under alla år har jag tagit dem en till två centimeter nedanför markytan; det tycks hindra remontering samma år och mitt intryck är att de flesta tröttnar helt med det. Min gissning är att örten uppför sig annorlunda på en äng i trädgården än i en gräsmatta.

Här kan du se ett klipp om den fjärde maskrosen. 

Blommande bädd av vitsippor

Varianter av vitsippa

Nu när Smängen känns om en liten äng på hela ytan har jag intresserat mig för att inhandla varianter av våra vanligaste ängsblommor. Denna bädd av vitsippor anlades 2019. Jag djupgrävde, tog bort rötter och sten med ett såll, blandade med lite mull och återförde till ytan. Förra året var det torrt, några få “blue eys blommade”. I år är det en fin blomning, se videon nedan.

Färdig bädd för vitsippor, två gulsippor och en blåsippa. 19 augusti 2018.
Bädd för varianter av vitsippa och gulsippa 26 april 2019. Exemplaret med 4 blommar säljs under  namnet “Blue eyes”.
Bädden ses till vänster, till höger lungört, gulsippa och blå vitsippa. 1 maj 2020.

En video om årets blomning. 

 

Höstarkiv – det jag gjorde hösten 2019

Efterbetningen, den andra nedklippningen efter slåttern, ger Smängen en kortklippt yta hela vintern. Vissa delar är vackert gröna av mossa. Här är en film om efterbetning.

Här kan du läsa om årets slåtter, den första nedklippningen.

För att sprida högsommarens och höstens örter samlar jag in fröställningar före slåttern. Fröerna tröskas ut och sprids ut efter slåttern, vilket ses på denna film. 

Klickar du här så öppnar du en video om hur jag sådde de fröer jag fick från Naturskyddsföreningen som tack för att jag registrerade min äng på deras webbplats. 

 

Efterbetning – andra klippningen

Gräsklippare istället för djur

En viktig utmaning för Smängen har varit att få ytan prydlig hela säsongen. När jag började med efterbetning, att klippa ned ytan en andra gång efter slåttern, så nådde jag det målet för vissa delar av Smängen. Jag tänker att denna efterbetning minskar tjockleken på förnan (filten, engelska the thatch). Mossa gynnas vintertid. Jord blottas där fröer kan gro och utvecklas. Sammantaget främjas korta gräs och korta örter framför långt gräs.  Denna video spelades in vid två tillfällen, under det andra tog jag kanter och gräs som hukat under gräsklipparen med en handgräsklippare. Både slåtter och efterbetning gör jag gärna när det är kallt vintertid. Ljud och bild har spelats in med en mobiltelefon, jag klippte i Camtasia.

Plantera fröer

Nya arter – planterande av fröer

Naturskyddsföreningen tycks ha nått stora framgångar med sin kampanjs “Rädda bina”. Jag registrerade Smängen på deras webbplats och fick som tack en påse med fröer. Rödblära ingick, en ört som jag inte lyckats etablera på Smängen. Jag gjorde en video om planteringen som du kan se om du klickar här. Jag tog tillvara vissa bladrosetter och återplanterade dom. Grästovorna gjorde jag fria från jord och transporterade till komposten.

Uppgrävd yta med återförd jord. Med sållet tog jag bort större stenar och växtdelar.

 

Slåtter, 2019

Bevarande av önskvärda frön

  1. Vissa av högsommarens och höstens örter kniper om sina frön. Frökapslarna är intakta. För några samlade jag in frökapslarna och lade dem torrt i vår friggebod. Det gäller rödklint, svartklint, johannesört, höstaster, stånds, kungsmynta, cikoria, fackelblomster och vildmorot.

    Insamlade frön från johannesört, stånds och vildmorot 22 september 2019.
  2. Fröställningarna av gullris samlades in och lades i soporna. Jag önskar inte ytterligare spridning av den örten.

    Stängler av gullris med frön insamlade september 2019.
  3. Fröställningarna av stallört och strandveronika samlades in för att läggs ut på en närbelägen strandäng.
  4. Jag slog ner delar av växtligheten med lie. Där det inte gick användes röjsåg.
  5. Det som slogs ned i första omgången fördes bort och lades på komposten.
  6. I en andra omgång klippte jag ned med gräsklippare. Beroende på mängden växter och jämnheten i marken användes olika höjder – ambitionen var att klippa så lågt som möjligt. Klippet har jag låtit vara kvar.

Det som återstår är att återföra fröna som jag började med att samla in. Jag skall även klippa en andra gång med gräsklippare så att kvarvarande stubb blir ännu lägre än vad den är nu.

Med denna metodik tänker jag att en stor del av den önskvärda frömängden blir kvar på ytan. De låga örter som fortfarande har intakta frökapslar, som liten blåklocka, blodrot, stortimjan och backnejlika, får sina frön uttröskade av gräsklipparen. Fröna ligger kvar på Smängen i och med att jag lämnar klippet.

Höga gräs som förfular

Vippor ovanför stallört och nysört

Detta fuktiga område domineras av stallört och nysört. Estetiken kan diskuteras när dessa högresta örter trängs. Jag tog några minuter och ryckte upp och bortförde det höga gräset. I mina ögon blev området trevligare att se på utan gräs.

Höga gräs över stallört och nysört 13 juli 2017.
Stallört och nysört 13 juli 2017 (mindre gräs).

Blomkorgar i juli på tredje nivån

Hög men inte bred idealet

På den yta som ligger nära huset, jag kallar den huvudängen, ses en första nivå, en andra nivå och utmaningen är att få en tredje nivå på höjden från mitten av juli till slutet av säsongen. Den tredje nivån sträcker sig, i det perfekta scenariet, ovanför stänglar och fröställningar av brudbröd och prästkrage. Helst även ovanför alla grässtrån med vippor som börjar se vissna ut. Det tycks mig som om bockrot, cikoria, johannesört, kungsmynta, liten blåklocka, rödklint, vildmorot och åkervädd kan fylla den rollen på ett bra sätt; jag har ambitionen att sprida dessa örters frön över hela ytan. Myskmalva och väddklint reser sig över fröställnngar och vippor på den andra nivån. Första och kanske andra året efter att ett frö grott bidrar de perfekt till den tredje nivån. Men, när ett exemplar blir frodigt utvecklas bladrosetten för väddklint och myskmalva tidigt på året och skymmer kronbladen av, exempelvis, brudbröd och prästkrage. Ängens karaktär ändras, och jag vill inte ha frodiga exemplar av dessa två högresta örter över hela ytan. Kungsmynta ger rikligt med färg under juli och augusti. Nu, när trängseln är stor, sprider jag dess frön över hela Smängen.

Väddklint ovan frön av brudbröd 9 juli 2019.
Myskmalva, skogslök och väddklint ovanför darrgräs 9 juli 2019.
Frodig väddklint och myskmalva 9 juli 2019.

 

Trädgårdsflykting välkomnas

Borstnejlika dök upp oväntat

För några år sedan hade vi borstnejlika i trädgårdslandet. När de blommat ut spred jag frön på Smängen. I år dök denna borstnejlika upp oväntat, en välkommen variation. Det är många år sedan jag övergav tanken att Smängen enbart skulle uppvisa örter som vi uppfattar som naturligt vilda. Det som växer och inte förfular är välkommet.

Borstnejlika, backnejlika och prästkrage 27 juni 2019.

Utarmad yta som gödslas

Balans kan kräva tillförsel

På denna yta försvann örter och inga gräs växte in. Jag tolkade det om att ytan var alltför utarmad på näringsämnen. De senaste åren har jag försiktigt tillfört jord, höstgödsel och nedklippta växtdelar i samband med slåttern. Kylan under maj och juni, och kanske även regnen under juni, har säkert spelat in så att harklöver och backnejlika växer frodigt i år. Prästkrage, åkervädd och brudbröd har tillkommit. Något eller några år till fortsätter jag nog att tillföra gödsel och jord. Om höga gräs växer in slutar jag.

Utarmad yta som gödslas, 27 juni 2019.