Kategoriarkiv: Förfiningar av Smängen

Åtgärder med ambitionen att göra Smängen vackrare eller mer intressant.

Plantera fröer

Nya arter – planterande av fröer

Naturskyddsföreningen tycks ha nått stora framgångar med sin kampanjs “Rädda bina”. Jag registrerade Smängen på deras webbplats och fick som tack en påse med fröer. Rödblära ingick, en ört som jag inte lyckats etablera på Smängen. Jag gjorde en video om planteringen som du kan se om du klickar här. I videon nämnde jag inte att jag tog tillvara vissa bladrosetter och återplanterade dom. Grästovorna gjorde jag fria från jord och transporterade till komposten.

Uppgrävd yta med återförd jord. Med sållet tog jag bort större stenar och växtdelar.

 

Slåtter, 2019

Bevarande av önskvärda frön

  1. Vissa av högsommarens och höstens örter kniper om sina frön. Frökapslarna är intakta. För några samlade jag in frökapslarna och lade dem torrt i vår friggebod. Det gäller rödklint, svartklint, johannesört, höstaster, stånds, kungsmynta, cikoria, fackelblomster och vildmorot.

    Insamlade frön från johannesört, stånds och vildmorot 22 september 2019.
  2. Fröställningarna av gullris samlades in och lades i soporna. Jag önskar inte ytterligare spridning av den örten.

    Stängler av gullris med frön insamlade september 2019.
  3. Fröställningarna av stallört och strandveronika samlades in för att läggs ut på en närbelägen strandäng.
  4. Jag slog ner delar av växtligheten med lie. Där det inte gick användes röjsåg.
  5. Det som slogs ned i första omgången fördes bort och lades på komposten.
  6. I en andra omgång klippte jag ned med gräsklippare. Beroende på mängden växter och jämnheten i marken användes olika höjder – ambitionen var att klippa så lågt som möjligt. Klippet har jag låtit vara kvar.

Det som återstår är att återföra fröna som jag började med att samla in. Jag skall även klippa en andra gång med gräsklippare så att kvarvarande stubb blir ännu lägre än vad den är nu.

Med denna metodik tänker jag att en stor del av den önskvärda frömängden blir kvar på ytan. De låga örter som fortfarande har intakta frökapslar, som liten blåklocka, blodrot, stortimjan och backnejlika, får sina frön uttröskade av gräsklipparen. Fröna ligger kvar på Smängen i och med att jag lämnar klippet.

Höga gräs som förfular

Vippor ovanför stallört och nysört

Detta fuktiga område domineras av stallört och nysört. Estetiken kan diskuteras när dessa högresta örter trängs. Jag tog några minuter och ryckte upp och bortförde det höga gräset. I mina ögon blev området trevligare att se på utan gräs.

Höga gräs över stallört och nysört 13 juli 2017.
Stallört och nysört 13 juli 2017 (mindre gräs).

Blomkorgar i juli på tredje nivån

Hög men inte bred idealet

På den yta som ligger nära huset, jag kallar den huvudängen, ses en första nivå, en andra nivå och utmaningen är att få en tredje nivå på höjden från mitten av juli till slutet av säsongen. Den tredje nivån sträcker sig, i det perfekta scenariet, ovanför stänglar och fröställningar av brudbröd och prästkrage. Helst även ovanför alla grässtrån med vippor som börjar se vissna ut. Det tycks mig som om bockrot, cikoria, johannesört, kungsmynta, liten blåklocka, rödklint, vildmorot och åkervädd kan fylla den rollen på ett bra sätt; jag har ambitionen att sprida dessa örters frön över hela ytan. Myskmalva och väddklint reser sig över fröställnngar och vippor på den andra nivån. Första och kanske andra året efter att ett frö grott bidrar de perfekt till den tredje nivån. Men, när ett exemplar blir frodigt utvecklas bladrosetten för väddklint och myskmalva tidigt på året och skymmer kronbladen av, exempelvis, brudbröd och prästkrage. Ängens karaktär ändras, och jag vill inte ha frodiga exemplar av dessa två högresta örter över hela ytan. Kungsmynta ger rikligt med färg under juli och augusti. Nu, när trängseln är stor, sprider jag dess frön över hela Smängen.

Väddklint ovan frön av brudbröd 9 juli 2019.
Myskmalva, skogslök och väddklint ovanför darrgräs 9 juli 2019.
Frodig väddklint och myskmalva 9 juli 2019.

 

Trädgårdsflykting välkomnas

Borstnejlika dök upp oväntat

För några år sedan hade vi borstnejlika i trädgårdslandet. När de blommat ut spred jag frön på Smängen. I år dök denna borstnejlika upp oväntat, en välkommen variation. Det är många år sedan jag övergav tanken att Smängen enbart skulle uppvisa örter som vi uppfattar som naturligt vilda. Det som växer och inte förfular är välkommet.

Borstnejlika, backnejlika och prästkrage 27 juni 2019.

Utarmad yta som gödslas

Balans kan kräva tillförsel

På denna yta försvann örter och inga gräs växte in. Jag tolkade det om att ytan var alltför utarmad på näringsämnen. De senaste åren har jag försiktigt tillfört jord, höstgödsel och nedklippta växtdelar i samband med slåttern. Kylan under maj och juni, och kanske även regnen under juni, har säkert spelat in så att harklöver och backnejlika växer frodigt i år. Prästkrage, åkervädd och brudbröd har tillkommit. Något eller några år till fortsätter jag nog att tillföra gödsel och jord. Om höga gräs växer in slutar jag.

Utarmad yta som gödslas, 27 juni 2019.

Förnan borta – backen blomstrar

Förnan – örternas fiende

Denna backe ligger utanför vår tomt och jag ägnade den ingen uppmärksamhet de första 10 åren med Smängen. Inga örter växte här, en tjock förna (filt, thatch) hämmade frön från att gro och groddplantor att utvecklas. Med handgräsklippare skalade jag av förnan, det kändes som att jag skalperade backen. Verikalt skar jag ned till marken och kunde därefter skala bort de halvt förmultnade växtdelarna. Successivt har nu örter intagit backen genom frön spridda av mig eller ditblåsta.

På en annan yta som hade en tjock förna från början har jag inte haft samma höga ambitionsnivå. Där har jag enbart klippt kort. Etableringen av örter på den ytan har tagit många fler år än i den här backen.

Backe mot väster 27 juni 2019.

Tjärblomsterns frön mogna

Spridning över hela ytan

När jag vände upp och ned på fröställningen lät det som ett stilla vårregn mot fönstret. De mogna fröna rann ut i hinken. De knappt millimeterstora fröna var mörka och behövde knappast tröskas.

Tjärblomster ger välkommen färg en bit in på våren. De slår ut efter pionjärerna och kan ge välkommen färg under många veckor. På Smängen är mitt intryck att etablerade tjärblomster återkommer år efter år. Bladrosetterna är låga och ger variation till grönfonden.

Jag skulle gärna se örten över hela ytan. Klippte ned stjälkarna fröställningar, delade upp dem i korta bitar och försökte sprida dem, och de frö som rann ut, jämt över hela Smängen.

Tjärblomster, fröställningar 27 juni 2019.
Nedklippta fröställningar, tjärblomster 27 juni 2019.
Tröskade frön, tjärblomster 27 juni 2019

 

Inköpt Guckusko

Bädd för Guckusko

Kunde inte motstå ett exemplar från gardenorchid.com som shoppen på botaniska trädgården i Göteborg bjöd ut. På hemsidan från gardenorchid.com visas en video där guckusko planteras ut i naturen, en ansvarig uppger att de planterat ut 4000 plantor på 30 olika växtställen i Schweiz. Trots namnet tycks bolaget vara från Schweiz. Att köpa och plantera ett exemplar måste rimligen betraktas som okej – jag var först tveksam.

Grävde upp en grästuva i den fuktigare delen av Smängen, krossade skal av ostron och musslor och lade dem i botten. Ovanpå det lera och därefter trädgårdsjord. Vi får se om exemplaret blommar och överlever nästa vinter. Växtplatsen är i norrläge bakom en klippa.

Guckusko inför plantering.
Krossade skal i botten.
Ostron och musselskal och sten att krossa dem med.
Planterad guckusko 27 april 2019.

 

Varianter av vitsippa och gulsippa – lyckad bädd

Oj vad många olika varianter av vitsippa som säljs

Nu när Smängen känns om en liten äng på hela ytan har jag intresserat mig för att inhandla varianter av våra vanligaste ängsblommor. Förra året anlade jag en bädd med olika varianter av vitsippa bakom en sten. De inköpta exemplaren överlevde vintern. Det har varit torrt, och flera har blad enbart några centimeter ovanför marken och utan blommor.

Färdig bädd för vitsippor, två gulsippor och en blåsippa. 19 augusti 2018.
Bädd för varianter av vitsippa och gulsippa 26 april 2019. Exemplaret med 4 blommar säljs under  namnet “Blue eyes”.
Vitsippa, “Blue eyes”, 26 april 2019.