Kategoriarkiv: Förfiningar av Smängen

Åtgärder med ambitionen att göra Smängen vackrare eller mer intressant.

Sådd i Dalen

För några år sedan togs stora stenar bort från en del av Smängen (”Dalen”). Marken jämnades till med tanken att den årliga nedklippningen skulle bli sorglös. Vatten rinner till från ett bakomliggande berg. Tyvärr frodas nu höga gräs som knylhavre och hundäxing på en del av denna yta. De har dominerat växtligheten de senaste åren där vattnet rinner efter regn. I ett försöka att hjälpa de tvåhjärtbladiga arterna har jag i år sått in inköpta fröer av annueller samt sparade frön av stor blåklocka (campanula persicifolia) och skogsnäva (midsommarblomster, geranium sylvaticum). Skugga och fuktighet begränsar ambitionen. Växtligheten här i kanten av Dalen kommer rimligen förbli hög mot slutet av juli varje år. Målbilden utgörs av att de höga stjälkarna skall bära färgrika blomkorgar. Att de höga gräsen skall hålls tillbaka.

2022-10-11 – sparade frön av stor blåklocka (campanula persicifolia) och skogsnäva (geranium sylvaticum).
2022-10-11 – utsådd av fröer blandade med såjord.

Salt mot väddklint

Väddklint har visat sig vara en smängeninvasiv art. Vacker men med en tendens att slå ut flertalet andra arter. Genom sina djupa pålrötter hittar den vatten och näring. Samtidigt produceras en stor mängd frön som ger nya exemplar. Trots att över 300 pålrötter har grävts upp ses fortfarande örtens blåa blomkorgar. Den biter sig fast som en envis kamphund på Smängen. I år prövar jag att fylla hålen där örten blommat med salt över vintern. Kanske leder den saltrika miljön till att de kvarvarande rötterna slås ut. Rimligen skadas inte omkringliggande växter; regnvatten och vatten från smält snö tar saltet med sig nedåt, tänker jag. Till våren avser jag fylla hålen med inköpt plantjord blandad med sand. Högst upp tänker jag så annueller samt mångåriga ängsväxter. Vi får se om denna kemiska krigsföring kommer att lyckas.

2022-09-15 – effektsalt.

2022-09-15 – blottlagd väddklint (centaurea scabiosa).
2022-09-15 – salt ovanför rötter av väddklint.

Val av växter

Vi kan välja bland världens alla en och tvåhjärtbladiga örter för att skapa en smäng. Våra rabatter innehåller växter från många länder och kontinenter. Det kan även våra smängar göra. Många av våra ängsblommor har rimligen evulotionerats fram på de stora euro-asiatiska slätterna som en gång täckte delar av nuvarande Europa och Asien. En del av de örter som växte på slätterna nådde Sverige via djur, vind eller mänskliga transporter, andra inte. Men även de som inte har etablerats i Sveriges natur kan mycket väl trivas på en smäng och bidra till en vacker helhet.

På en torr och solig yta kan vi skapa en färgrik växtlighet som håller sig nära marken hela säsongen. Men, vi måste undvika arter som beter sig invasivt, som slår ut andra örter. Förutom de växter som myndigheter och Naturskyddsföreningen varnar för (se faktaruta) finns det arter som kan dominera på små ytor. Jag kallar dem smängen-invasiva. Min värsta plågoande har varit väddklint – en vacker ört som höll på att konkurrera ut all annan växtlighet på en del av Smängen. Dess djupa jordstam hittar vatten och näring som gör väddklint frodig och dominerande. De smängen-invasiva växterna har ett eget kapitel i slutet av boken.

Väddklint 18 september 2021. Dominerande bladrosett.
Humla och väddklint 28 juni 2017 klockan 16 40.

Tre tankar för din smäng

  1. Kom igång! Det visar sig vilka växter som trivs på just din smäng.
  2. Var försiktig med arter som kan vara invasiva på en smäng! Det gäller speciellt på soliga och torra ytor där fagra örter kan frodas och skapa en attraktiv lågväxande bild hela säsongen. Vissa arter (exempelvis väddklint och myskmalva) hittar vatten långt ner i marken och kan på det sättet dominera över lågt växande örter.
  3. Byte av jordmån på en etablerad gräsmatta kan vara onödigt. En stor del av kvävet och andra näringsämnen som gynnar höga gräs kan försvinna efter några års slåtter. Det omvända kan bli aktuellt; vid alltför stor utarmning blir berikning med kompost eller mineraler ett alternativ. Mängden tillrinnande vatten och antalet soltimmar bestämmer om en smäng med lågt växande örter kan etableras.

Kampanj mot gullris

De första åren med Smängen var gullris gula färg uppskattad. Tillsammans med en lokal stånds var de i stort sett de enda färgsättarna på hösten. Med årlig slåtter har stånds vikit undan, men inte gullris. Nu när späda ängsblommor dominerar på torra delar av Smängen känns gullris bladrosett grov och malplacerad. De senaste åren har jag grävt upp exemplar eller fört bort frön från nedklippta stänglar i samband med slåttern. Arten har dock haft en fristad på en yta långt från huset. Så här års ses ingen annan färg än mörkgrönt hos bladrosetter av gullris. Jag grävde upp närmare hundra stycken. Fröer av backnejlika, backglim, blåklocka och brudbröd spreds på den blottade jorden. Just nu finns ett stort antal frön från de arterna att skörda.

Bladrosett av gullris (solidago virgaurea). Bladen har en mörka färg och rosetten grova blad. Passar dåligt där smäckra och lågväxande ängsblommor eller ljusgröna grässtrån frodas. 29 juli 2022.
Bladrosett av gullris. Den nedre delen är rödaktig. Örten växer ytligt och är lätt att gräva upp, 29 juli 2022.
Gullris uppgrävd 15 september 2022.
Gullris uppgrävd. 28 juli 2022.

Här trivs liten blåklocka

En enda pluggplanta för mer än 20 år sedan. Sedan dess rikligt med färg och frö att sprida över hela Smängen. Örten blir aldrig frodig ute på Smängen där den skall samsas med andra. Här blommar den på samma yta som käringtand färgade gul i våras. Bockrot och vildmorot flankerar.

Barndomens förtjusning i den himmelsblå nyansen satte igång mitt intresse som numera kultiveras på Smängen. Jag uppmärksammade klockorna på en liten ängsyta på en ö. Svenska Botaniska Föreningen utsedde liten blåklocka till vår nationalblomma år 2020. Uppenbarligen är vi många som njuter av skönheten.

Ihärdigt har jag strött ut frö från liten blåklocka under många år. Stänglar ses varje år, spridda över nästan hela Smängen. Frodig blir dock örten enbart högst upp i den här backen.

Liten blåklocka (campanula rotundifolia). Ovanför ses bockrot (pimpinella saxifraga) och vildmorot (daucus carota). 22-07-24.

Frökapslar som kan överraska

Som dekoration framför ytterdörren fungerar penséer (viola × wittrockiana) väl. Enligt svenska Wikipedia (24 juli 2022) är dessa ettåringar en hybrid av olika arter ur viola-släktet. Efter att ha spridit ut frökapslar på Smängen har jag något år senare noterat färggranna små violer, lika stora som styvmorsviol. Med andra färger, mer intensiva än hos moderplantan. Kanske frökapslarna på bilden kan ge en ny kombination nästa år.

I år sågs enbart en stängel av skogsviol. Även blomningen av ängsviol var påver. En stor andel av de ungefär 20 violaceae som nämns i floran torde trivas på en smäng. Wikipedia (24 juli 2022) anger att flera hundra arter finns globalt, så kanske finns det fler alternativ.

22-07-24 – frökapslar av pensé

Nya blommande planer

Regn och kyla, tid för att planera inför nästa år. För vilka arter vill jag accelerera spridningen? Vilka skall bromsas? Vilka är värda speciell uppmärksamhet? Och slutligen, listan med sorgebarn där utrotning måste till.

En sydländsk vädd (scabiosa triandra), fältvädd (scabiosa columbaria) och axveronika (veronika spicata) förtjänar extra tid. De två scabiosa blommar sent, de första kronbladen vecklar ut sig i slutet av juli. Triandra fortsätter fram till frosten. Växterna ger ett skirt intryck, försynta vackra stänglar. Axveronika ger en mustig blå färg nära marken. Dessa tre arter tillför Smängen en sofistikerad ängskänsla ända fram till säsongens slut.

För vissa delar av smängen finns det många lyckospridare som jag gärna ger en accelererad spridning. Arter med fina färger och spännande former. Som kan öka mångfalden, nyckeln till ett angenämt sceneri. Backglim, backnejlika, liten blåklocka, tjärblomster, rödklint, vildmorot, åkervädd och ängsnäva saknas här och där. Det gäller även darrgräs och korta gräs som bildar små tuvor.

På utmarken, den delen som inte ses från boningshuset, samlar jag vissa högre örter som trivs på torr mark. Stånds och smällglim avser jag sprid dit.

När det gäller väddklint planerar jag att knipa av korgarna så fort kronbladen vissnar. Sedan märker jag plantan så att jag hittar den för bortgrävning i samband med slåttern. Även gullris tänker jag föra bort från Smängen.

Scabiosa triandra 4 september 2016
Fältvädd 21 juli 2021.

Väddklint – mitt största misstag

Att införa väddklint (centaurea scabiosa) på Smängen får nog betraktas som mitt största misstag. För tredje året i rad gräver jag upp örten. Med de cirka 50 som ses på bilden har sammanlagt 180 exemplar avlägsnats. Det tog många år innan jag reagerade. När jag såg hur denna ängsmarodör i stort sett slagit ut annan växtlighet på en ö här i Bohuslän började jag ana dess destruktivitet. Nu har jag gjort ett undantag och använder en vårdag till att gräva upp denna lila buse. Rötterna tycks mig smalare än de som togs upp i höstas. Men, jag får nog hålla på i några år till innan örten avslutar sin invasion av Smängen.

Ungefär 50 uppgrävda exemplar av väddklint. 15 mak 2022.

Utplantering av pluggplantor

En ört av alla jag sådde visade upp fina pluggplantor, humlesuga. Jag gläds åt varje ny ört som etableras på Smängen och hoppas på denna skönhet inför årets säsong. Även ängssalvia grodde väl men snäckor var snabbt framme och mumsade. Trots fiberduk. Tre ängsklocka ser frodiga ut och fem förgätmigej torde ge blommor.

Det blev för sent på året för att gräva upp bäddar. Nöjde mig med det hål ett spett kan frambringa. Lite hönsgödsel i botten. Snäckskal för de örter som föredrar basiska förhållanden. Sedan fylldes hålet med en blandning av köpt jord och egen kompost. En planteringssticka gjorde ett hål i blandningen så att pluggplantan kom ungefär en centimeter under marknivån. Vattnade både före och efter planteringen.

Högst upp förgätmigej. Till vänster humlesuga och till höger längst ned ängsklocka. 24 april 2022.
Ängssalvia. Snäckor har mumsat i sig de frodiga plantorna. 24 april 2022.
Framdragna pluggplantor av humlesuga. 30 april 2022.
Två planterade humlesuga. 30 april 2022.