Kategoriarkiv: Förfiningar av Smängen

Åtgärder med ambitionen att göra Smängen vackrare eller mer intressant.

Varianter av vitsippa och gulsippa – lyckad bädd

Oj vad många olika varianter av vitsippa som säljs

Nu när Smängen känns om en liten äng på hela ytan har jag intresserat mig för att inhandla varianter av våra vanligaste ängsblommor. Förra året anlade jag en bädd med olika varianter av vitsippa bakom en sten. De inköpta exemplaren överlevde vintern. Det har varit torrt, och flera har blad enbart några centimeter ovanför marken och utan blommor.

Färdig bädd för vitsippor, två gulsippor och en blåsippa. 19 augusti 2018.
Bädd för varianter av vitsippa och gulsippa 26 april 2019. Exemplaret med 4 blommar säljs under  namnet “Blue eyes”.
Vitsippa, “Blue eyes”, 26 april 2019.

Ny bädd för vitsippor och gulsippor

Vitsippa, gulsippa och blåsippa – blomningen ett efterlängtat vårtecken

När FuktSmängen grävdes upp försvann den lilla samling av vitsippor och gulsippor som gladde mig varje vår. Förhållandena blev annorlunda när vi tog bort ett antal stora och små stenar. En stor sten är kvar, och bakom (norr om) den kanske sippor kan trivas. Jag har därför inköpt några olika varianter av vitsippor, blå och dubbelblommande. Jag har även köpt två gulsippor – plantorna beställdes från Odlarglädjens plantskola. Försökte mig på en bädd. Först grävde jag ut ungefär två decimeter. I botten lade jag en decimeter inköpt torv (okalkad och ogödslad). Efter det sållade jag den utgrävda massan fri från rötter och sten. Den blandades med kvarvarande torv så att jorden kom i samma höjd som tidigare. Därefter planterades sipporna så att de kom ungefär en centimeter under ytan. Slutligen lade jag på en centimeter med inköpt plantjord med idén att den är ogräsfri och kanske kan hindra ljusberoende frön från att gro. Jag tänker att sipporna skall etablera sig innan ytan täcks av växtlighet till sommaren. Vi får se till våren om detta ger en vacker vårbild eller skall läggas till mina tidigare misslyckanden. Skall bli spännande.

Jag köpte även en blåsippa. Den planterade längst in mot stenen i en blandning av plantjord och krossade mussel och ostronskal. Underbar att skåda på nära håll är blåsippan. När detta exemplar blommar blir det även en signal att leta upp landskapets maffiga backar med blåsippor.

Färdig bädd för vitsippor, två gulsippor och en blåsippa. 19 augusti 2018.
Två decimeter har grävts ur.

Egna pluggplantor

Att dra upp pluggplantor

Att dra upp egna pluggplantor har jag funnit svårt för många örter. När det lyckas är det däremot stimulerande och ett bra sätt att öka örtrikedomen. Eftersom jag tidigt i utvecklingen av Smängen köpte pluggplantor har jag använt de plastbehållare som de kommer i. En nackdel har varit att de inte är anpassade för miniväxthus. I avsaknad av ett stort växthus har jag använt miniväxthus för att dra upp pluggplantor till Smängen och grönsakslanden.

I denna video presenteras toarullar som behållare för att dra upp pluggplantor. Något jag aldrig prövat.

Trift – skadan kortvarig

Gräsklipparens snagg borta

Detta är det enda exemplaret av trift på Smängen som blivit stort. Varje höst snaggar gräsklipparen den så att inga blad blir kvar efter efterbetningen på en stor del av plantan. Varje vår kommer bladen igen med ny livskraft. Även gulkämpar blir snaggad på motsvarande sätt – övriga örter behåller sina blad även då klipphöjden är låg.

Trift 7 maj 2017 klockan 14 37.
Trift 7 maj 2017 klockan 14 37.

Frökniparnas frö spridda

Tröskning och klippning

Tog fram bunken där jag lade frökniparna före slåttern, bland annat johannesört, rödklint och kungsmynta.

Tröskade och klippte och spred sedan jämt över hela ytan. Tänker att det är bra att bygga upp en fröreserv även om enbart några frön gror och ännu färre överlever till adulta plantor. De örter som blommar under augusti och september, och även bidrar med spännande fröställningar, ser jag som centrala för att hela ytan skall vara prydlig hela säsongen.

Torkade fröknipare 16 mars 2017
Torkade fröknipare 16 mars 2017
Tröskade och klippta fröknipare 16 mars 2017
Tröskade och klippta fröknipare 16 mars 2017

Efter detta spred jag även ut den jord där jag förhoppningsvis hade växt av viktiga jordbakterier och jordsvampar.

Utjämning med mossa

Mossa

När jag har varit på plats just före växtsäsongen har jag ibland spritt fin sant eller fin jord för att få ytan jämn. I gropar har jag lagt lite extra. I år hittade jag mossa invid komposten, jag tog med lite för att fylla några gropar. Mossan ger färg så här års. När den torkar kanske i sommarvärmen kanske den ger frön extra möjligheter att gro.

En liten grop som fylldes med mossa 11 mars 2017.
En liten grop som fylldes med mossa 11 mars 2017.
Denna yta har nyligen blivit jämn och lätt att klippa kort. Mossan ger fin marsfärg.
Denna yta har nyligen blivit jämn och lätt att klippa kort. Mossan ger fin marsfärg.

Bakterier och svamp – hjälpredor

Jordblandning för mångfalden

Rimligen finns det mycket att lära om hur växter, svampar, bakterier och andra smådjur kan samspela till en vacker ängsyta i trädgården. När det gäller vår tarm får vi mer och mer information som säger att vi skall ha så många olika bakteriestammar som möjligt. De hjälper varandra, en stam bryter ned fibrer till ämnen som en annan stam gör smörsyra av. Vår tarmvägg får huvudsakligen sin energi från små fettsyror, exempelvis smörsyra, fettsyror som bakterier i avföringen producerar. Utan att kunna veta om det är bra tillför jag lite jord varje år till Smängen för att öka mångfalden av bakterier och svampar. Frånvaro av evidens behöver inte betyda frånvaro av effekt. Här har jag tagit jord från olika ställen i trädgårdslandet och i komposten. Blandningen har jag ställt varmt, om några dagar sprider jag den jämt över Smängen.

Jordblandning från trädgårdsland och kompost. 11 mars 2017.
Jordblandning från trädgårdsland och kompost. 11 mars 2017.

 

Lusern och vildmorot

Frö att samla in

Var på Rhodos för några veckor sedan. Vildmorot växte ymnigt efter vägkanten och har nu gått i frö. Vid en promenad tog jag med mig några kapslar – kanske blommar de vid en annorlunda tidpunkt än de vildmorot jag fört in från landskapet runt Smängen.
Cyklade i Malmö för några veckor sedan. Vid utsiktspunkten mot bron, numera TV-känd, växte rikligt med lusern som gått i frö. Tog med mig några kapslar – lusern är en art jag gärna skulle se på Smängen.

Äntligen slåtter

Fröknipare – insamling eller bortforsling

Är några dagar i sommarhuset och satte av några timmar idag för slåtter. En underbar vindstilla höstdag – fick det där härliga välbefinnandet, ängfullness. Härligt att se alla frodiga bladrosetter som vittnar om nästa sommars blomning – och, förhoppningsvis, en prydlig grön yta ett tag till på hösten.
Började med frökniparna, de där örterna som ännu inte släppt iväg sina frön. Ytan är liten men jag samlade ändå en skottkärra med gullris som kördes bort från Smängen. Enstaka frökapslar från röllika och rödklöver fick följa med bort. Frön från rödklint, johannesört, kungsmynta, kärleksört och sent blommande liten blåklocka, örter som jag gärna ser fler av på den torra ytan nära huset, insamlades och ställdes att torka. Jag planerar att sprida ut dem efter att ytan blivit kortklippt. I en annan hink lade jag frön av väddklint, stånds och malva. De planerar jag att sprida ut långt från huset där höga örter kan få växa. Timjan och renfana, två andra fröknipare, fick behålla sina frön. I ett senare skede går jag till den fuktiga ytan med stallört, älggräs, fackelblomster och strandveronika som fortfarande kniper.
Det är vått och har regnat under flera dagar. Lien gav inte mycket utbyte, gräset är kort och segt. På den torra ytan var det flera år sedan jag såg ett större bestånd av högt gräs – en vanlig syn under de första åren med Smängen. Tänker att jag inte längre måste föra bort klipp för att minska på kväveinnehållet. Därför så bestämde jag mig för två strategier. Där jag kunde klippa på gräsklipparens lägsta nivå, direkt eller efter att först ha kört på två hjul, låter jag det mesta av klippet ligga. Kanske finns där frön. Kanske kan maskar och andra smådjur finna mat och hjälpa till att ytterligare jämna ut ytan. När gräs ansamlades i gräsklipparen så att den protesterade så rensade jag ut klumpar av vått klipp och de fördes dock bort. Resten av ytan klipper jag högsta nivån, ibland på två hjul. Det klippet får torka, nästa gång jag kan slåttra krattar jag först undan och för bort de torkade växtdelarna för att därefter klippa på gräsklipparens lägsta nivå. Till min glädje kunde jag klippa mer än hälften, kanske 60 procent, direkt på lägsta nivån. Ytan tycks bli jämnare och jämnare för varje år.

Gullris 22 oktober 2016. Frö som förs bort från Smängen.
Gullris 22 oktober 2016. Frö som fördes bort från Smängen.

 

Johannesört 22 oktober 2016. Frö som samlas in för att återföras.
Johannesört 22 oktober 2016. Frö som samlas in för att återföras.
Kungsmynta 22 oktober 2016. Frö som samlas in för att återföras.
Kungsmynta 22 oktober 2016. Frö som samlas in för att återföras.
Kärleksört 22 oktober 2016. Frö som samlas in för att återföras.
Kärleksört 22 oktober 2016. Frö som samlas in för att återföras.

 

Växtsäsongen 2016 på Smängen

Vackrast, sämst, vackrast

En kort sammanfattning av växtsäsongen 2016 på Smängen blir den bästa vårblomningen någonsin, utebliven blomning över midsommar och den vackraste högsommarbilden jag sett på stora delar av Smängen. Smängens utseende under midsommar och högsommar har till stora delar formats av torka och värme under tre veckor i juni samt det myckna regnandet under juli.
Det tycks mig även som om jag inte kommer mycket längre med konceptet ”En liten äng i trädgården” , en smäng. Tidig vår – backskärvfrö, styvmorsviol och lungört ger glädje. Full vår – mandelblom, styvmorsviol, gullviva, kattfot och trift färgar TorrSmängen, lungört, svalört, förgätmigej och buskstjärnblomma färgar FuktSmängen. Runt midsommar – en stor mängd olika örter ger färg, vackrast är brudbröd på TorrSmängen och ängsnäva på FuktSmängen. Men, många av midsommarens örter blommar under kort tid. Högsommar och höst ger återigen blomkorgar från många örter färg och även frökapslar adderar. Viktiga för färgen på TorrSmängen är backnejlika, krusmynta, käringtand, myskmalva, vildmorot, röllika, väddklint och mot hösten bockrot, flockfibbla och rödklint. FuktSmängen, med sin högre växtlighet, har fackelblomster, nysört och ängsvädd som viktiga sena inslag. Men, de många örter som enbart växer i några få exemplar eller som inte ger så mycket färg är även de viktiga för helheten, tillsammans med gräs och starr. Ärenpris, timjan, gul fetknopp, vit fetknopp, gulkämpar, rödkämpar, blodrot, smultron, revfingerört, käringtand, mattfibbla och daggkåpa adderar till andra örters bladrosetter, gräs och starr så att grönfonden blir låg och variationsrik. Svartklint och gul fingerborgsblomma bryter av mot övriga örter. Smängen ligger nära havet i växtzon tre och  på morän, några ytor har jag försiktigt berikat med snäckor och plantjord.