Kategoriarkiv: Förfiningar av Smängen

Åtgärder med ambitionen att göra Smängen vackrare eller mer intressant.

Skräppa – ful och dominerande fröställning

Skräppans bruna fröställning är ful och inte välkommen på Smängen. En granne berättade att hon lekte att fröna var kaffe när hon var liten.

Varje år ses något exemplar av örten, jag försöker klippa ned det innan fröna börjar spridas. Själva örten, med sina gröna blommor, kan utgöra en intressant dissonans till de sköna blomstren. På bilden ses den invid ängsnäva.

Jämn yta till slåttern

Första året efter att jag klippt ned Smängen till två centimeter upplevde jag ytan som prydlig hela året för första gången. Det kan vara en tillfällighet att det blev just det året, många åtgärder gjordes samtidigt under de första åren. (Kvarvarande strån och stänglar blir längre där marken är ojämn). Efter det försöker jag varje år klippa ned allt kort med riktmärket två centimeter. Med den höjden klarar sig de bladrosetter från prästkrage, mandelblom och brudbröd som skall övervintra. Om frosten inte kommit när jag har möjlighet att vara vid sommarhuset för slåtter sparar jag stjälkar med blommor på, för att klippa senare. Flera år har det blivit i mellandagarna efter jul – en underbar årstid att arbeta i trädgården.

Vid ett tillfälle kom en granne förbi och anmärkte att ytan såg ut som om får betat. Hon undrade om örterna verkligen tål denna nedklippning.

För varje år tycks Smängen bli allt jämnare – utan att jag ingriper. Kanske är det vind som blåser lite sand eller mull. Kanske är det myror eller maskar som stuvar om. Ibland tillför jag lite sand och jord. Så här års, i juli, syns det inte om material kastas ut. Men, jag försöker undvika knog under sommarmånaderna, så oftast har adderandet skett under september eller oktober. Ju jämnare marken är, ju enklare är det att få ned kvarvarande strån och stänglar till två centimeter med hjälp av gräsklipparen.

Det klipp som produceras vid den lägsta klippningen har jag låtit ligga, med tanken att jag annars skulle föra bort frön jag vill ha kvar. Och, groning och växt av små groddplantor kanske gynnas av lite torrt gräs. Klipp med lie, eller då gräsklipparen går på två hjul på hög höjd, har jag fört bort från Smängen.

Vissa år har mossan blivit vacker. Den kortklippta ytan ger en vinterbild att njuta av.

Slåtter – redskap

Innan jag förstod att Smängen är en modern äng i trädgården, inte en slåtteräng från förr, trodde jag att lien var det enda redskapet som kunde användas vid slåttern. Som om örterna skulle trollas fram av att liens blad viner över ytorna. Och, visst är det en speciell känsla att svinga lien och känna tillhörigheten med det historiska landskapets hårt arbetande bönder.
Det råder ingen tvekan om att det är lättare att få ett klipp som lätt kan krattas ihop och föras bort med lie. Inte minst är den praktisk för högt gräs och för att få bort bladrosetter från kraftfulla örter som väddklint, myskmalva och stallört. Det klipp som en trimmer producerar är svårare att kratta ihop.
Men, på de torra delarna av Smängen som är i balans med korta gräs och örter är det svårt att få något utbyte med lie. Där använder jag enbart gräsklippare (eller handgräsklippare). Gräsklipparen körs först på två hjul, för att komma igenom växtligheten. Därefter kör jag gräsklipparen på lägsta nivån (”efterbetning”) för komma i närheten av de två centimeter jag strävar efter inför vintern. Ett viktigt komplement är handgräsklipparen. Den kommer åt där gräsklipparen inte når. Där Smängen är ojämn, och i kanterna mot berget, efterputsar jag ibland med handgräsklipparen.
Där växtligheten är över två decimeter för jag bort allt klipp. De senaste åren har jag prövat att låta klippet ligga kvar på de ytor med kort växtlighet och där örtrikedomen kan öka. Kanske innehåller det klippet värdefulla frön från låga örter. Kanske kan det klippet gynna groning och växt av små groddplantor.

Slåtter – tidpunkt

Innan jag förstod att Smängen är en äng i trädgården, inte en slåtteräng, slog jag den i början av Augusti. Men, gräset skall inte torkas till hö – det förs till komposten. Grundtanken är att Smängen skall kunna ge tillfälle till ängfullness hela säsongen. Vid slåtter i början av augusti hinner inte bockrot, färgkulla, kungsmynta, liten blåklocka, rödklint eller vildmorot sätta frö. De sätter färg på Smängen under juli och augusti – då vi fortfarande är i sommarhuset. För färg hela växtsäsongen förstod jag med tiden att slåttern skall ske så sent som det går. Lättast har det varit de år frosten har gjort marken hård – lätt att köra gräsklipparen på. De strån och stänglar som måste tas med lie är dessutom lätta att slå av då de är stelfrusna.