Kategoriarkiv: Intryck

Observationer på Smängen.

Karminspinnare, färgstark larv

På knopp av stånds gjorde jag idag en ny spännande bekantskap. Rimligen skall larven klassificeras som Karminspinnare (tyria jacobaeae), enligt Wikipedia en fjäril som tillhör familjen björnspinnare. Den vandrade omkring bland knopparna på stånds (senecio jacobea) hela eftermiddagen. Enbart en individ observerades.

Karminspinnare på stånds 21 juli 2022.

Utslagna kronblad 18 juli

Axveronika, Backglim, Backnejlika, Bergsyra, Blodnäva, Blodrot, Blåeld, Blåklint, Blåmunkar, Bockrot, Borstnejlika, Daggkåpa, Fackelblomster, Femfingerört, Fältvädd, Färgkulla, Getväppling, Grässtjärnblomma, Gul fingerborgsblomma, Gulmåra, Gulsporre, Gulvial, Harklöver, Humlesuga, Johannesört, Jordklöver, Knölsyska, Kornvallmo, Kungsmynta, Käringtand, Liten blåklocka, Myskmalva, Nattljus, Nysört, Prästkrage, Rödklint, Rödklöver, Röllika, Skogsklöver, Skogslök, Smällglim, Stallört, Stor blåklocka, Stortimjam, Strandkvanne, Strandlysing, Svartklint, Trådklöver, Trädgårdsveronika, Vildmorot, Vit fetknopp, Vitklöver, Väddklint, Åkervädd, Ältranunkel, Ögontröst.

Brasklapp. Jag har ingen biologisk utbildning. Listan kan innehålla felaktigheter. Svartklint kan vara en europeisk släkting.

Tidig klocka öppen mot himlen

Ängsklockans (campanula patula) blå färg med lite inslag av rött kan föra tanken till en ljus kvällshimmel under maj. Till min stora glädje blommade de pluggplantor jag dragit upp och planterat ut. Samtidigt sågs kronblad på en annan del av Smängen . De härstammar rimligen från de frön jag spred för några år sedan. Vore trevligt om denna tvååring återkommer nästa år.

För ungefär tio år sedan gjorde jag mitt första försök att etablera örten på Smängen. Pluggplantor inköptes och planterades en höst. Blomningen året efter blev futtig och efter det försvann arten. Höstplantering på Smängen har sällan varit lyckosam.

Ängsklocka 6 juni 2022. Knoppar av brudbröd ses även.
Ängsklocka, skogsnäva och buskstjärnblomma 7 juni 2022.

Återkommande trädgårdsflykting

Troligen följde frö från porslinsveronika med jord från ett trädgårdsland en bit från Smängen. Jord som jag använde för att jämna till ytan för några år sedan. Vi får se om den blommar även nästa år. Om den återkommer, blir örten ytterligare ett exempel på en växt som vi importerat för att använda i rabatter men som även kan trivas på en smäng.

Porslinsveronika (veronica gentianoides), 30 maj 2022.

Frodig blodrot

Örten fanns på ytan när kultiveringen av Smängen började. Denna växtplats hittade den till för ungefär 10 år sedan. Just här växer den ymnigt, och det är lätt att skörda dess små nötter för att sprida. Blodrot blir som mest ungefär 10 cm hög på Smängen. Vanligen ses fyra kronblad, till skillnad från dess potentilla-släktingar som har fem. Blodrot bidrar till grönfondens variation.

Blodrot, 3 juli 2022. Johannesört och backnejlika flankerar.

Trio i blått

Dessa tre örter hittade varandra. De växer där vatten rinner från ett berg ovanför. Frodigare och högre än på torrare delar av Smängen.

Åkervädd, strandveronika och ängsnäva 3 juli 2022.
Dessa tre fann varandra. Ängsnäva, strandveronika och åkervädd. Intressant att bladrosetterna är så avgränsade och ser planterade ut. Under dem rinner vatten från berget ovanför ned till det lilla våtmarken (som just nu är torrt). 23 maj 2022.

Örter spirande ur matkompost

En torräng fanns på den tomt vi byggde vårt sommarhus på. Enbart tre örter blommande på den, ljung, flockfibbla och höstfibbla. Ungefär 25 kvadratmeter stor. När tanken på en smäng började gro, förde jag bort 12 (sic!) skottkärror med torv från ytan. Rester av gräs och och örter, till viss del förmultnade. Efter det har olika tvåhjärtbladiga växter invandrat eller införts. Dock har det nordöstra hörnet förblivit blomfattigt. Vintern 2020 till 2021 lade jag en hög med förmultnad och maskrik matkompost på ytan. Till våren fördes komposten över till grönsakslandet. Förvånad ser jag i år färgkullans gula färg växa där komposten låg. Tillsammans med prästkrage och backnejlika. Ibland måste uppenbarligen marken berikas med näring för att en smäng skall blir färgrik.

Gul färgkulla, violett backnejlika och prästkrage, 3 juli 2022. I bakgrunden stallört.

Sommarkluster

Under åren har fler och fler örter anslutit sig till denna samling. Stormåra infördes som en liten stickling för ungefär 20 år sedan. Rimligen har många frön producerats, men inga andra grupper av växten har noterats på Smängen. Med några års mellanrum har sedan skogsklöver, gulmåra, åkervädd och rödklint anslutit och bildat en liten grupp. Backtimjan flankerar.

Stormåra, gulmåra, skogsklöver och åkervädd 3 juli 2022.