Kategoriarkiv: Örter på Smängen

Här beskrivs hur örten uppför sig i odling på Smängen. Den virtuella floran (http://linnaeus.nrm.se/flora/) från Naturhistoriska riksmuséet kan ge dig allmän information.

Aster – sex år senare

Höstblommande aster

För sex år sedan passerade vi vid en höstlig cykeltur ruderatmark där denna aster växte på en stor yta. Jag tog med frön och spred ut dem på Smängen. I år, sex år senare, uppenbarade sig dessa stänglar. Tidigare har jag inte sett örten .

Höstblommande aster – 21 september 2019.

 

 

Cikoria – ljusblått i juli

Efterlängtad ljusblå kontrast

På Smängen har jag enbart sett enstaka exemplar, införda genom frö från skräpmark. Efter blomning har exemplaren försvunnit, cikoria har uppfört sig som en tvåårig ört. I floran anges den som två till flerårig. Jag skulle gärna se många exemplar av örten, färgen ger en fin kontrast till de vita örterna, myskmalvans rosa, johannesörterns gula och väddklintens lila färg på ”den tredje nivån” i juli och augusti. Blomkorgarna är huvudsakligen utslagna under förmiddagen. En blomkorg vissnar efter några dagars blomning.

Cikoria 11 juli 2019.

Tjärblomsterns frön mogna

Spridning över hela ytan

När jag vände upp och ned på fröställningen lät det som ett stilla vårregn mot fönstret. De mogna fröna rann ut i hinken. De knappt millimeterstora fröna var mörka och behövde knappast tröskas.

Tjärblomster ger välkommen färg en bit in på våren. De slår ut efter pionjärerna och kan ge välkommen färg under många veckor. På Smängen är mitt intryck att etablerade tjärblomster återkommer år efter år. Bladrosetterna är låga och ger variation till grönfonden.

Jag skulle gärna se örten över hela ytan. Klippte ned stjälkarna fröställningar, delade upp dem i korta bitar och försökte sprida dem, och de frö som rann ut, jämt över hela Smängen.

Tjärblomster, fröställningar 27 juni 2019.
Nedklippta fröställningar, tjärblomster 27 juni 2019.
Tröskade frön, tjärblomster 27 juni 2019

 

Höga gräs förfular

Inte önskvärda

Efter att vi grävde upp sten i FuktSmängen, och efter att jag lät ett hallonland bli äng, har dessa ytor i år många stänglar av högt gräs, främst hundäxing och (tror jag) knylhavre. De förfular och jag ägnade några timmar åt att bryta av eller rycka upp stråna med ax och vippor häromkvällen. De första åren med Smängen växte högt gräs på många ytor, gräs som kunde lägga sig i slutet av juli. Det höga gräset försvann successivt. Det tog många år men jag tror förändringen påskyndades när jag började klippa ytan riktigt kort efter växtsäsongen. Många av gräsen vars vippor är två till tre decimeter ovanför marken finner jag vackra och adderande till helheten. Efter att jag fått bort vipporna på de höga gräsen upplevde jag Smängen som grannare. Jag tänker även att spridningstaken via frö av de höga gräsen nu blir lägre, att låga gräs och örter kan inta de blottade jordytorna.

Hundäxing och (kanske) knylhavre 25 juni 2019

 

Första året med många frösådda blodnäva

Blodnäva – svårspridd terrier

Under många år hade jag enbart två exemplar av blodnäva, införd som en pluggplanta, utan att jag såg någon spridning. Detta frösådda exemplar noterade jag dock för några år sedan och det växer nu frodigt. I år har jag för första gången ett flertal nya frösådda blodnäva på olika växtplatser inom Smängen.

Blodnäva, harklöver och jordklöver (tror jag) 20 juni 2019.

Nära midsommar

Kontraster i midsommarängen

Blåmunkar är tvåårig och visar sig ibland på olika ställen. Här har örten sökt upp gräslök.

Blåmunkar och gräslök 19 juni 2019

Prästkrage och blåklocka, midsommarens kända blomster, går bra ihop med brudbröd.

Stor blåklocka, prästkrage och brudbröd 19 juni 2019

Gul fetknopp har jag funnit svårodlad. Men här har ett exemplar uppkommit som en överraskning i en kant.

Gul fetknopp och jordklöver 19 juni 2019

Prästkrage försvann

Perenn betyder inte för alltid

I år är prästkragen helt borta från ytan bakom brudbröd, vilket kan ses när årets bild jämförs med den från 2017. Ett stort antal av örterna på Smängen kommer och går på olika ytor, örter som anses fleråriga. Det tycks mig som om det viktiga även för en så här liten yta är att bygga upp en fröbank; olika år gynnar olika örter och med tiden blir det vackert fast på olika sätt. Brudbröd är dock en bland flera örter som tycks återkomma år efter är.

Brudbröd, en ensam vallmo och i bakgrunden blåeld. 12 juni 2019.
Brudbröd, prästkrage, blåeld och blåklocka 25 juni 2017.

Mandelblom – ökar och minskar

Underbar vårfärg

För första gången har mandelblom minskat inom ett område. Den har nästan övergivit den växtplats där de initialt köpta plantorna planterades och där den vissa år varit mycket talrik. Mandlarna har klarat mycket torra somrar, men kanske har svårare att överleva den torra vår vi haft i år. Eller – uppkommer en näringsbrist? Samtidigt har örten vuxit ut på många andra platser, här med trift. Mandelblom – en av Smängens mest efterlängtade blomkorgar.

Trift och mandelblom 27 maj 2019.
Mandelblom 4 maj 2019