Kategoriarkiv: Örter på Smängen

Här beskrivs hur örten uppför sig i odling på Smängen. Den virtuella floran (http://linnaeus.nrm.se/flora/) från Naturhistoriska riksmuséet kan ge dig allmän information.

Rosetter som trycker mot marken

Många av Smängens örter evolutionerades rimligen fram på stora grässlätter där det gick betande djur. En del har sedan nått oss via slåtterängar eller andra typer av ängsmarker. För vissa bladrosetter ser det ut som de trycker sig mot marken så att det betande djuret skall ta grässtråna bredvid. Kanske tydligast för slåtterfibbla.

Slåtterfibbla 3 maj 2021.
Åkervädd 3 maj 2021.

Marknära diskret blomning

Knippfryle och vårbrodd ses alltmer frekvent på Smängen. Den gulaktiga blomman hos knippfryle kan med lite fantasi ses glimma som guldkorn. Båda arterna blommar nu. Den som stannar upp och letar med blicken ser blommorna. Jag tänker att de bidrar till att grönfonden ser levande ut. Stänglarna är högst ungefär en decimeter höga och blommorna oansenliga. De ger en variation, att vi inte upplever grönfonden som en monokultur av grässtrån.   

Knippfryle 3 maj 2021.
Vårbrodd 3 maj 2021.

Skogslök – inte högt gräs

Under senare år har jag försökt hålla efter högt gräs som hundäxing och knylhavre. Med ”efterbetningen” tröttnar allt fler exemplar. Men, är osäker på om jag tidigare rensat bort blad av skogslök i tron att det är ett högt gräs. Gotlänningar kallar löken kajp och gör soppa på den. https://rabarbertradgard.se/varprimor-kajpsoppa/

På Smängen infördes skogslök via plockade bulbiller, de smålökar som bildas efter blomningen. Enligt rabarbertradgard.se kan löken köpas för odling.

2021-05-03 – skogslök- inte gräs.

Tredje året med vitsipporna

Smängen har inte någon miljö som passar perfekt för vitsippor. Men trots morän istället för mull, och trots ställvis hård blåst, blommar ändå vitsipporna för tredje året i rad. Jag planterade dem tätt då jag var osäker på om de skulle överleva. De blev överväxta med gulvial förra året. Läget är i norr bakom en sten som ger skugga. När det regnar blir vatten stående i anslutning till bädden. Enstaka blomsterflugor har besöka korgarna.

2021-05-01. Vitsippor två gulsippor och en svalört.
2021-05-02 – blå vitsippa
2021-05-02 – dubbelblommande vitsippa
2018-08-19. Färdig bädd för vitsippor och två gulsippor.
2019-04-27. Bädd för varianter av vitsippa och gulsippa 26 april 2019.

Kungsängsliljor

De slog just ut. Detta är tredje året som de återkommer. Jag har sått frön av örten för att skapa pluggplantor. Vi får se om jag har plantor till hösten för att utöka beståndet. Kungsängslilja har uppenbarligen etablerat sig; detta är den fuktiga delen av Smängen. Örten växer i ett stort antal utanför Uppsala.

Ett litet bestånd av kungsängsliljor.

Naturskyddsföreningens påse med fröer

Trevliga ettåringar

Naturskyddsföreningen tycks ha nått stora framgångar med sin kampanjs “Rädda bina”. Jag registrerade Smängen på deras webbplats och fick som tack en påse med fröer. Rödblära ingick, en ört som jag inte lyckats etablera på Smängen. Jag gjorde en video om planteringen som du kan se om du klickar här.

Uppgrävd yta med återförd jord. Med sållet tog jag bort större stenar och växtdelar.

Idag tog jag en bild. Trevliga ettåringar. Vackraste landskapet med dessa örter som jag har sett är östra Gotland.

Klätt, blåklint och vallmo – frön från Naturskyddsföreningen.

Buskstjärnblomma och mandelblom

Lysande vithet

Första gången jag fick syn på en buskstjärnblomma kom jag att tänka på en ljuvlig näckros i ett träsk. Fick med mig några frön som spreds utan andra arrangemang. Efter att vi grävde upp sten och jämnade till den fuktiga delen av Smängen har den fått fin spridning. Här kan du kicka på en liten video om örten på Smängen.

Buskstjärnblomma 21 maj 2020

Få maskrosor

Fyra maskrosor fram till 3 maj

De första åren grodde ett stort antal maskrosor varje år. Inflödet av frö är stort både från tomter söder och norr om vår. Men efter några år, när gräs och örter tätnat, blev de allt färre. De senaste åren har jag enbart noterat några få exemplar. Under alla år har jag tagit dem en till två centimeter nedanför markytan; det tycks hindra remontering samma år och mitt intryck är att de flesta tröttnar helt med det. Min gissning är att örten uppför sig annorlunda på en äng i trädgården än i en gräsmatta.

Här kan du se ett klipp om den fjärde maskrosen.