Kategoriarkiv: Forskning och reflektioner

Mina reflektioner, forskning och andras texter

Gräsmatta, äng eller hybrid

I mitt tycke är en oklippt gräsyta både vackrare och mer spännande än en kortklippt. Gräsets blommor som vajar i solskenet. För mig har den som låter bli att klippa sin gräsyta en äng. Nedklippningen kan ske när kylan kommer. Men det tycks som om många tror att vi måste följa ett manus som andra skrivit så fort vi slutar klippa gräsmattan. I sin trilogi återkommer Ulf Lundell flera gånger till att han egentligen skulle vilja anlägga en blomsteräng där han nu har en gräsmatta. Men, det framgår att han tror att han måste göra en omfattande ändring av jordmånen för att komma igång. Andra föreställningar handlar om att klippa ned växterna med lie – har man en gräsmatta finns det väl tillgång till en gräsklippare? Varken frön eller pluggplantor framkallas med liebladet. Vad gäller valet av växter så visar väl det vi kallar ogräs att många örter kan hävda sig mot gräset? Ambitionsnivån kan rimligen vara låg eller hög vad gäller örtrikedom och blomning hela växtsäsongen.

En vanlig hybrid är att låta gullviva, lökväxter och andra vår och försommarväxter blomma ut och sedan klippa ytan regelbundet. Eller att låta en del växa upp och en annan vara kortklippt. Det finns många varianter. Som sagt, i våra egna trädgårdar är det vi som bestämmer. Vi behöver inte följa någon annans manus.

Tusensköna, förgätmigej och en skelört. Gräsyta vid hyreshus, nära Eriksdalsbadet, Stockholm. 17 maj 2019.

Robot-framkallad maskrosodling

En robotklippare får maskrosens blommor att slås till marken. Där utvecklas frö från blomkorgarna. För varje blomma gror sedan ett antal nya fåret-Dolly klonade exemplar av örten. Maskrosen är apomiktisk, den kräver inte befruktning utan kan gå i frö med en identisk arvsmassa som moderplantan. Här ser vi maskrosor i en trädgård där en robotklippare ofta noteras. Blommorna kanske gynnar pollinerare.

Maskrosor i gräsmatta där en robotklippare ofta ses. 17 maj 2021.

Det surrar i ekoparken

Det surrar i ekoparken

Förbundet för Ekoparken har en webbplats där vi kan läsa om ett engagemang för pollinerare. Nedanstående broschyr hänvisar till ekoparken men tycks utgiven av en konsultbyrå. Den ger tips om växter för pollinerare. Jag finner detta med att välja speciella växter för pollinerare något förbryllande. Det är absolut så att buddleja drar på sig färgrika fjärilar och isop bin. Men, alla våra inhemska arter som kräver pollinering av en insekt drar till sig pollinerande insekter. Det gäller flertalet ängsblommor som passar på en smäng eller någon annan form av trädgårdsäng. Det viktiga är att låta gräs och örter blomma ut, tänker jag. Att inte klippa ned ytan före blomningen – som vanligtvis sker i en gräsmatta.

På bilden ses en svävfluga. Många blomsterflugor är pollinerare.

Rosetter som trycker mot marken

Många av Smängens örter evolutionerades rimligen fram på stora grässlätter där det gick betande djur. En del har sedan nått oss via slåtterängar eller andra typer av ängsmarker. För vissa bladrosetter ser det ut som de trycker sig mot marken så att det betande djuret skall ta grässtråna bredvid. Kanske tydligast för slåtterfibbla.

Slåtterfibbla 3 maj 2021.
Åkervädd 3 maj 2021.

Möss äter binas larver, katter äter möss – Katter räddar bina

Att möss äter binas larver påstår författaren att Darwin skriver.

Excerpted from The Nation of Plants by Stefano Mancuso, translated by Gregory Conti. Soon to be published by Other Press.

Författaren skriver:

Darwin skriver: vilka djur kan ni föreställa er att vara mer avlägsna från varandra än en katt och en humla? Ändå är banden som binder dessa två arter, vid första anblicken obefintliga, tvärtom så stränga att om de skulle modifieras, skulle konsekvenserna bli så många och djupgående att de var ofattbara. Möss, hävdar Darwin, är bland humlornas främsta fiender. De äter binas larver och förstör binas bon. Å andra sidan, som alla vet, är mössen kattens favoritbyte. En konsekvens av detta är att man i närheten av de byar med flest katter hittar färre möss och fler humlor. Så långt så klart? Bra, låt oss fortsätta.

På engelska lyder texten “mice”. Frågan är om det är “field mice”, sork, som menas.

Svävfluga och prästkrage

Nektarsugande fluga

Fick för mig att den flyger på ett annorlunda sätt än andra flugor, och flugan kan tydligen hovra ovanför ett bo för solitärbin och släppa ned ägg. Larven parasiterar på bina. På Smängen gör jag bekantskap med smådjur jag inte hade en aning om att de finns.

Jag fick följande svar av Rasmus Hovmöller, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Tack Rasmus! ”Insekten är en svävfluga, Vitfläckig svävfluga (Thyridanthrax fenestratus), eller någon närstående.”

Svävfluga 13 juni 2020
Svävfluga 13 juni 2020
Svävfluga 13 juni 2020

Slåtter är viktigt enligt denna video

Restaurerad äng

Denna video visar på ett övertygande sätt hur slåtter kan restaurera en äng i landskapet. Näring, främst kväve, förs bort så att gräset blir lägre. Förnan, eller filten (thatch på engelska) minskar i höjd och hindrar inte på samma sätt låga örter från att gro och utvecklas. Mitt intryck är även att förnan håller fuktighet som gynnar gräset framför örter. Filten är en blandning av döda och levande växtdelar.

På Wikipedia (engelska versionen) läser jag att ett lågt pH hindrar vissa mikroorganismer (bakterier, svampar, annat) att bryta ned filten. Där står även att medel som dödar svampar och insekter kan öka filtens storlek. Sidan ger dock inga referenser.

Illusioner som kan stoppa ett ängsprojekt i trädgården

Bättre vara förberedd

Påstående: Ängsblommor i trädgården kräver mindre arbete än en gräsmatta.

Bestridande: Arbetsinsatsen är betydligt mindre för en smäng än en gräsmatta under maj, juni och juli (Evidens: egen erfarenhet.). Logiskt sett är det ambitionsnivån som bestämmer arbetsinsatserna för en smäng eller en gräsmatta. Men, om ambitionsnivån är en örtrikedom i en smäng krävs betydligt mer arbete än för en gräsmatta av typisk kvalitet, arbete som bäst förläggs till hösten. (Evidens: egen erfarenhet.) Arbetsinsatserna gäller inte minst, under de första åren, borttagande av oönskade växter som maskros, gråbo, tistel och skräppa. Utöver mer arbete krävs mer kunskap för att kunna förfina enligt egna preferenser samt en disciplin, att förlägga slåtter och ”efterbetning” till efter växtsäsongen.

Påstående: En etablerad smäng sköter sig i stort sett själv.

Bestridande: Det är sant att vi kan hoppa över allt arbete på en smäng under ett år utan att dess utseende förändras mycket till året efter. (Evidens: egen erfarenhet.) Men, det är önskvärt med slåtter och efterbetning varje år. Vidare finns, beroende på vädret under en säsong, hela tiden en tendens för vissa örter att bli dominerande på andra örters bekostnad. Förfiningen på en etablerad smäng innefattar att vissa växter grävs upp och bortforslas och att vissa fröer bortforslas från ytan medan andra fröer sprids. (Evidens: egen erfarenhet.)

Påstående: Ytan är aldrig ful då en smäng etableras.

Bestridande: Under de första åren såg delar av Smängen bedrövlig ut efter midsommar (Evidens: egen erfarenhet). Detta upprepas nu när några nya kvadratmeter har adderats. Högt gräs som ligger ned, högt gräs som skymmer örterna och utväxt av en enda ört på ett större område förfular enligt min estetik.

Liten blåklocka 4 juli 2017.

Villfarelser som hindrar ängsprojekt i trädgården

Förvirrningar på vägen mot en smäng

Påstående: En lie ger ett bättre resultat.

Bestridande: En gräsklippare är bättre. Ju lägre smängen klipps efter växtsäsongen, desto vackrare är den året efter. Att klippa riktigt lågt görs bäst av en gräsklippare på låg höjd. Alternativet är betande djur. (Evidens: egen erfarenhet och forskning.)

 

Påstående: Jordmånen måste ändras.

Bestridande: Jordmånen behöver inte ändras. Var och en som manuellt försökt rensa ”ogräs” i gräsmattor vet att det finns en lång rad örter som klarar konkurrensen mot gräs även under näringsrika förhållanden. Enbart erfarenheten kan avgöra vilka växter som trivs på en specifik smäng. (Evidens: egen erfarenhet och forskning.)

 

Påstående: Marken måste beredas före ett ängsprojekt kan startas.

Bestridande: När starten är en befintlig gräsmatta behöver marken inte beredas. (Evidens: logik, en gräsmatta innebär att gräs växer.)

 

Påstående: Enbart vilda växter från den del av Sverige som den specifika smängen ligger i kan användas.

Bestridande: Vi är fria att välja växter till våra egna trädgårdar (värdering). Vi bestämmer själva val av marktäckare och färggivande örter. Enbart erfarenheten kan avgöra vilka växter som trivs på en specifik smäng.

 

Påstående: Specifika örter måste väljas för att en smäng skall gynna insekter, speciellt pollinerare.

Bestridande: Flertalet, om inte alla, annars vilda örter är gynnsamma för någon eller många arter av insikter. (Evidens: Jag har sett insekter på i stort sett alla örter på Smängen.)

 

Påstående: En bra start för en smäng är att så in en ängsfröblandning som innehåller gräs.

Bestridande: Om starten för en smäng är en gräsmatta finns redan gräs som trivs på ytan. (Evidens: logik.) De gräs som ingår (för många producenter anges inte innehållet) kan vara högre än 40 cm vilket förfular en smäng. (Rationalitet, mina preferenser.)

 

Påstående: Slåttern på en smäng skall genomföras i slutet av juli eller början av augusti.

Bestridande: Helt fel, under augusti och september skall vi njuta av färgen på örter som blommar, exempelvis kärleksört, ängsvädd, bockrot, rödklint och vildmorot. (Rationalitet, mina preferenser.) För att de örterna skall gå i frö måste vi vänta till efter växtsäsongen med slåttern.

 

Påstående: Efter slåttern skall stjälkarna ligga några dagar och torka så att fröna sprids.

Bestridande: Ingen av de 160 örter jag sett på Smängen stämmer in på den beskrivningen när slåttern görs efter växtsäsongen. (Evidens: egen erfarenhet.) Vid den tidpunkten har de flesta av vårens och midsommarens örter släppt sina frön. Det gäller även en del av högsommarens  och höstens örter, även om det kan variera mellan de olika exemplaren. De örter som fortfarande kniper om sina frön, kniper även om de ligger på marken några dagar. Exempelvis har johannesört intakta fröställningar från vilka fröna måste tröskas för att spridas på smängen.

Här kan du läsa om den forskning som ligger bakom att du inte behöver oroa dig för jordmånen. Orginalarbetet som har jämfört trimmer med slåtterbalk (kan jämställas med lie) finner du här.

Backe mot väster 27 juni 2019.

Högt liggande gräs – fult

Vind och regn slog gräset i backen

Denna bild är tagen på en närbelägen strandäng som vi håller på och kultiverar. När jag startade att kultivera ohävdad skräpmark för Smängen såg ytan ut så här de första åren på flera ställen de första åren. Nu är det mer än tio år sedan. Vi har förhoppningen att slåttern på strandängen, som varit utan hävd under snart 20 år, med tiden skall ersätta detta scenario med örter samt lägre och glesare gräs. En tjock förna håller nu fukten till gräset och hindrar örternas frön från att gro.

Högt gräs som ligger ned – strandäng 13 juli 2019.