Kategoriarkiv: Läsvärt och reflektioner

Andras texter och mina reflektioner.

Att berika en smäng med smådjur

För att odla en smäng behöver vi inte några djupa kunskaper om djurlivet i jorden. Men, förståelse för alla de smådjur som lever på en naturlig äng ger oss perspektiv på ordet ”utarma”. Det kan vara så att de ängsväxter vi vill se trivs bättre ju fler smådjur jorden innehåller. Fler arter och fler individer för varje art. Artikeln som har skrivits av Potapov och en rad andra författare ger en översikt av vad vi vet om djurlivet på en äng (och i andra marker).

Referens: Anton M Potapov med flera. Feeding habits and multifunctional classification of soil-associated consumers from protists to vertebrates. Biol Rev Camb Philos Soc. 2022 Jun;97(3):1057-1117. doi: 10.1111/brv.12832. PMID: 35060265.

Boktext – Grönfonden

Grönfonden bestämmer till stor del hur en smäng kan användas och vilket intryck den ger. En liten del av Smängen anlades på torr mark som inte rörts under många decennier. Växtligheten bestod huvudsakligen av ljung, sommarfibbla, höstfibbla samt låga gräs och starr. Det första året avlägsnade jag 12 (sic!) skottkärror fulla med halvt förmultnad torv. Efter det har fler och fler arter vandrat in eller införts. Varken höga gräs eller höga örter har visat sig. Ytan har aldrig sett ovårdad ut. Och, ju fler arter som invandrat, desto mer glädje har denna lilla ängsyta spridit. Efter nedklippningen fyller klippet nu knappt en halv skottkärra. Rimligen gäller generellt att där solen når fram en stor del av dygnet och där vatten enbart tillförs via regn så kan en smäng med låga växter odlas fram.

En del av Smängen anlades på mark som varit täckt med sprängsten under några år. Kanske har marken berikats med kväve genom att regnvatten sipprat ned mellan stenarna. Det tog det många år innan den ytan såg prydlig ut. Direkt efter att stenarna forslats bort tog sig höga gräs som hundäxing och knylhavre in och bildade täta bestånd. De första säsongerna lade sig gräset mot slutet av juli, tyngda av regn. Efter några års slåtter och med ökad örtrikedom har de höga gräsen successivt försvunnit. Enstaka låga strån av de initialt höga gräsen påträffas dock fortfarande. Att ytan nu ser prydlig ut beror till stor del på att en lågväxande grönfond har etablerats.

Det är spännande att observera hur vissa kärlväxter trycker ned sina bladrosetter mot marken. Det gäller exempelvis gulkämpar, rödkämpar och slåtterfibbla. Kanske hukade de en gång på de euroasiatiska slätterna under betande mular och tungor. Djuren snuvades på godsakerna, kunde inte komma åt de nedtryckta bladen. Samtidigt klarade bladen att trampas på av klövar. Denna egenskap kan vi använda då slitage från barns lek skall tålas. Växterna kan ge en slitstark smängmatta.

Backtimjan, vitklöver och stortimjan håller sig nära marken. Täta bladrosetter hittar vi på strandtrift och tjärblomster. De kan bidra till en tålig yta för lek och spel.

Ett av våra barn tillbringade några dagar på Barnens Ö. Den gröna mattan som lägrets deltagare lekte på visade sig till stora delar bestå av en lågväxande daggkåpa. På avstånd noterade jag inte örten utan trodde att mattan bestod av kortklippt gräs. Jag grävde upp några sticklingar som planterades på Smängen och klonen breder nu ut sig. Höjden mäter ungefär sju centimeter. Denna lågväxande daggkåpa ser jag som ett viktigt bidrag till variationen i Smängens grönfond.

Undan för undan har darrgräs brett ut sig på Smängen. Bladrosetten har en höjd något över en decimeter. De ettåriga gräsen vårbrodd och vitgröe återkommer varje år. Små tuvor av olika gräs, troligen rödsvingel samt en ven, ser jag som perfekta för att skapa en trevlig helhet. Tuvorna lämnar plats för frön från önskvärda örter att gro emellan dem. Gräs som formar tuvor noterade jag tidigt på Smängen och dess frö har jag spridit.

En smäng kan växa där bilen parkeras och i gången från gatan till ytterdörren. För att stadga upp underlaget kan sten som tillåter växtlighet genom hål. Med sådan armering kanske även snöskottning vintertid underlättas.

Hjälp mig med boken om Smängen

Begreppet smäng, som introducerades på den här webbplatsen år 2015, finns numera under sökordet “äng” på Wikipedia som en av flera typer av en äng. Angitradgarden.se hade senaste månaden (3 juli till och med 2 augusti) 1646 besökare som registrerades för mer än 30 timmars läsning. Ett ökat intresse finns för att anlägga eller vårda ängsmarker hos markägare. Kanske även för att odla en liten äng, en smäng, i trädgården. Två artiklar finns publicerade i den läsvärda tidskriften Natur & Trädgård, se nedan. Jag hoppas därför att den bok jag håller på att skriva kan ges ut på ett förlag med resurser. Det återstår att se. Du kan hjälpa mig genom att skriva vad du vill läsa om i boken, använd kommentarsfältet som finns under den här texten. Om du vill besätta om din egen smäng vore det toppen. Både om glädjeämnen och besvikelser. Tyvärr är nätet fullt av felaktigheter kring att odla ängsblommor på en smäng. En idé med boken är att ge så vederhäftig information som möjligt, baserat på vetenskap och mina egna erfarenheter. Att realitetsanpassa utan att avskräcka.

Strimsporre på sjunde våningen

Närmaste större bestånd är cirka en kilometer bort från denna altan. Uppenbarligen virvlar frön omkring långa sträckor på hög höjd. De har funnit en liten glipa att gro i på sjunde våningen. Ön Pepparholmen ger oss tydliga bevis på att frön färdas långa sträckor via vind, fåglar eller fordon. Den skapades som en del av Öresundsförbindelsen i slutet av 1990-talet. En konstgjord ö behövdes som en övergång mellan tunnel och bro. Materialet till ön hämtades från havsbotten. Där fanns det knappas några frön till ängsblommor. En rapport som går att ladda ned från https://www.oresundsbron.com/sv/info/livet-pa-peberholm?q=pepparholmen anger att 799 växter har observerats. Alla har invandrat.

Strimsporre (linaria repens) på sjunde våningen i Stockholm.15 juli 2022.

Klipp Ängen – annars fängelse

Grannarnas irriterade blickar kan nå oss i Sverige om vi odlar ängsblommor istället för grönsnagg. Men, vi hamnar inte i fängelse. I Kansas City blir du inburad om du inte håller växtligheten under 12 inch (30 centimeter). Det kanske drabbar Dennis Moriarty, 80, stolt ägare av en smäng. En olagligt hög smäng, enligt lagen i Kansas City. Den PDF som finns nedan innefattar delar av hela artikeln, som du får på den här länken.

Kråkfåglar värsta fröspridarna

Natur & Trädgård 3/2021 har en spännande artikel om fåglar och fröspridning. Kråkfåglar är allätare, tarmpassagen tar längre tid än för mindre fåglar och de rör sig över långa sträckor under ett dygn. Det gör dem till viktiga fröspridare. Författaren Johan Elmberg, hyllar i sin text August Heintze, som levde mellan 1881 och 1941. Han ägnade en stor del av sin tid åt att studera hur fåglar sprider frön.   

Här hittar du till tidskriftens webbplats. Jag gläds åt varje nytt nummer, alltid spännande läsning.