Kategoriarkiv: Läsvärt och reflektioner

Andras texter och mina reflektioner.

Backglim – kräver närupplevelse

Backglim är ett litet konstverk. Dock måste man krypa nära, gärna med lupp, för att riktigt kunna se skönheten i blomställningen. Örtens bladrosetter växer nära marken och ger ett fint bidrag till grönfonden.

När örten förekommer i många exemplar, som efter vägkanten mellan Ljugarn och Holmhällar på sydöstra Gotland, ger den färg och fina kombinationer med, exempelvis, blåeld. På Smängen upptäckte jag örten efter några år. Den är under spridning.

Anonymitet

Som vetenskapare måste jag väga varje ord på guldvåg. I mitt uppdrag som forskare ligger att alltid kunna redovisa vetenskaplig evidens bakom de påståenden jag gör. Som bloggare från Smängen tar jag mig friheter. Och, jag kan inte trippel-kolla fakta – jag saknar botanisk utbildning och artbestämningen saknar vetenskaplig noggrannhet. Jag står inte bakom dessa texter som vetenskapare utan som bloggare, inspirerad av min trädgårdsäng. Detta förhållande markerar min pseudonym Nils G Vike.