Kategoriarkiv: Forskning och reflektioner

Mina reflektioner, forskning och andras texter

Att så inköpta frön

Fyra alternativ

Det är dyrt att köpa blomsterfrö. Att samla in frö är tidsödande. Många vill ha så många blommande örter som möjligt per utsått frö.

Flest antal exemplar per sått frö fås rimligen om de sås utanför ängsytan i en bänk eller ett trädgårdsland. De grodda plantorna kan sättas ut i en djupgrävd bädd efter en säsong.

Ett gott utfall torde även en djupgrävd bädd på ängsytan ge, speciellt om den jord som används närmast ytan är ogräsfri. Frön och småplantor måste hållas fuktiga, täckande väv kan underlätta.

För att spara tid är en bädd ovanpå växtligheten ett alternativ. Växtligheten klipps helt kort, gärna i markhöjd (någon centimeter). Ovanpå läggs material för att ta bort all groningshämning från gräs och örter, exempelvis sand, visset gräsklipp eller inköpt plantjord. Därefter sås fröna in och bädden hålls fuktig. Troligen blir utfallet något sämre genom den tidiga konkurrensen från gräs och örter som växer upp in i bädden, men åtgången av tid torde bli mycket lägre.

Visst gror frön om de sprids direkt i växtligheten. På Smängen har jag fått bra resultat med tvååringar som ängshaverrot, vildmorot och blåeld samt ettåringar. Men, andelen frön som gror och blir adulta plantor är för många örter försvinnande liten, är min erfarenhet. Jag sprider nu tusentals frön över hela ytan från vissa av de örter som växer på Smängen. Som regel ser jag bara några få nya exemplar. Ett annat tecken på den groningshämning som håller frön ogrodda är att jag inte sett maskrosor på flera år på de ytor jag nu kultiverat under 20 år. Inflygningen av frö är stor från två grannar, och när jag just grävt om FuktSmängen sågs en rad nya maskrosor.

Vi har således fyra alternativ och de metoder som tar längst tid ger bäst resultat. Alternativen är:
1) odling av pluggplanta
2) djupgrävd bädd
3) bädd ovanpå växtligheten
4) direkt spridning i växtligheten

Brudbröd, en ensam vallmo och i bakgrunden blåeld. 12 juni 2019. Nästan alla dessa exemplar kommer från frö som spridits direkt i växtligheten – några få pluggplantor av brudbröd inköptes för nästan 20 år sedan och sattes i en djupgrävd bädd som ses till vänster på bilden. 

 

Perfekt gräsblandning för en äng i trädgården

En smäng – korta eller inga gräs att föredra

Långa gräs har ingen plats i en trädgård, tänker jag idag. En stor fara med de ängsförblandningar som säljs är att höga gräs ingår, att du för in höga gräs som förfular. Det är absolut så att jordens innehåll av kväve, och kanske även andra näringsämnen, bestämmer höjden på gräs. Det gör även tillgången på vatten och temperaturen. Men, utöver det är det en stor skillnad mellan olika arter. I floran anges en höjd på gräs, det är troligen vipp-bärande stråns höjd som avses. Variationen är stor, från några få decimeter till många meter.
Pratensis, exempelvis, blandar i ängshavre och luddhavre. Jag har svårt att se att dessa meterhöga gräs kan göra en trädgård vacker. De har absolut sin plats i en slåtteräng där näringsrikt gräs till kreaturen är ett mål. Kanske har de gräsen en roll att spela i en riktigt stor trädgård eller i en äng som anläggs nära en stad och som skall användas för rekreation. Men på en smäng, inte minst om de hänger över örterna, ser jag ett problem. Än värre är det om vi inte får veta vilka gräsfröer som ingår i en blandning som skall sås.
Jag tänker att vi i framtiden får se rena blandningar av gräs för ängar i trädgården där stråna är högst en eller två decimeter höga. Darrgräs har på Smängen 50 cm höga strån, vipporna är så granna att de kan jämställas med en örts blomkorgar. Det finns även andra gräs och halvgräs som är vackra och som enbart är några decimeter höga. Och, det finns många andra marktäckare än gräs som torde uppskattas av den som odlar en smäng, etiketten ”grönfonden” ger inlägg om dessa.

Lågt skirt gräs 30 juni 2019.

Smängens matematik

Beräknad årlig dubblering

Första året såg jag två skogslök, införda via groddknoppar plockade på skräpmark. Nu ser jag 64 exemplar. Om antalet hade dubblerats varje år hade vi haft:
2 + 2 = 4 – andra året ses 4 stycken.
4 + 4 = 8 – tredje året ses 8 stycken.
8 + 8 = 16 – fjärde året ses 16 stycken.
16 + 16 = 32 – femte året ses 32 stycken.
32 + 32 = 64 – sjätte året ses 64 stycken.

Det var längre tid än sex år sedan som groddknopparna infördes, spridningstakten är lägre. Men, denna tids-serie avspeglar kanske utvecklingen när en ört införs på en smäng. Många örter måste uppträda i många exemplar innan den ger färg, och det tar tid.

Skogslök 28 juni 2019.

Trägen, tålamod och tolerans – tre T för en äng i trädgården

Äng i trädgården – långsiktig och lågintensiv glädje

1. Klipp gräsmattan enbart en gång om året, efter växtsäsongen. Först med lie eller trimmer till cirka 10 cm. Efter att du tagit bort klippet, klipp så kort du kan (sträva efter två till tre centimeter) med lägsta nivån på en gräsklippare eller med trimmer.
2. Beroende på ambitionsnivå, för in nya örter via frö eller pluggplantor. Många av våra vanligaste och mest växtkraftiga annars vilda blommor finns att köpa. För in örterna med den metod som tid och budget tillåter. För högst effektivitet gällande perenna örter, djupgräv bäddar på minst fyra kvadratdecimeter så att de blir fria från konkurrerande växter. Efter sådd eller inplantering, håll bädden fuktig första säsongen.
3. Ta bort oönskade växter som gråbo, tistel, maskros och skräppa manuellt innan de fröar av sig. Maskros tröttnar även om du tar med enbart en liten del av roten.
4. Det forna ogräset blir vackra ängsblommor när gräsmattan inte klipps. Ett mycket stort antal örter klarar konkurrensen med gräset även på näringsrika jordar. Det vet alla som manuellt bekämpat ”ogräs” i en gräsmatta. I takt med att förnan som håller fukten åt gräset minskar i tjocklek, och i takt med att kväveinnehållet i jorden minskar, gäller det allt fler örter. En mikrobiotop kan behövas för att införa vissa arter men annars behöver du inte göra något åt jordmånen. Du märker vilka örter som trivs och som klarar slåtter.
5. Ha mod att stå emot sura kommentarer om en oklippt gräsmatta och ha tolerans om du själv tycker fröställningar och vissnande växtdelar förfular då smängen etableras. Kanske kommer din syn på vad som är önskvärt ändras. De första åren kan gräset bli högt och tätt och lägga sig efter regn och blåst. Det är fult – stå ut eller ta bort just det gräset (nödslåtter).
6. Ha tålamod, det tar fem till 10 år innan du har en frodig blomsteräng i balans. En smäng där ytan är vacker eller intressant men aldrig ful året runt.

Brudbröd, en ensam vallmo och i bakgrunden blåeld. 12 juni 2019.

 

 

 

 

Äng eller oklippt gräsmatta?

Sura kommentarer och oinbjudna plockare

Bild som kan laddas ned.

Detta är en PDF med ovanstående skylt.

Äng istället för gräsmatta trend

På dagens DNs förstasida dominerar äng i trädgården

Artikelns viktigaste budskap är att vi måste ändra attityd – en oklippt gräsmatta, med vackra vippor från gräs är vacker. En skövlad grönyta, klippt med robot eller en manuell klippare, är ful. En trist monokultur med få färgnyanser, en enkel form och inga livgivande insekter.

Här kan du läsa artikeln via PDF.
Här kan du läsa artikeln via länk – om du har prenumeration.

Tuktad gräsmatta eller ängsmark – klimat och fauna

  • Mindre koldioxid och fler blombesökande insekter

Ett ambitiöst projekt vid Statens Lantbruksuniversitet har kartlagt utsläpp av koldioxid samt förekomst av daggmaskar och vissa pollinatörer på golfbanor och olika gräsytor i Uppsala, Göteborg och Malmö. Här får vi vetenskap bakom sloganen att anlägga en äng i trädgården kan ses som klimataktivism. Min drivkraft har varit glädjen med färg och form, att se örter växa och lära mig våra vanligaste örter. Men, trevligt att Smängen även gör gott för helheten. Klicka nedan om du vill se en PDF av rapporten.

Maria Ignatieva. En handbok. Alternativ till gräsmatta i Sverige – från teori till praktik. ISBN (tryckt) 978-91-85735-41-9. ISBN (elektronisk) 978-91-85735-42-6.

Tusensköna, förgätmigej och en skelört. Gräsyta vid hyreshus, nära Eriksdalsbadet, Stockholm.
Backnejlika, blodnäva och prästkrage. Frösådda plantor som hittat till varandra. Smängen 25 juni 2017 klockan 11 19.

Spaning: äng i trädgården framtidens klimataktivism

Lysande spaning av Maja Aase

Lyssna på spanarna, PI, klicka här. Maja Aases spaning gjordes den 17 maj och börjar vid 29.14. Hon ser ängsblommor i trädgården som en ny form av klimataktivism, “Våga vara vild”.

Helena von Zweigbergk, Maja Aase och Jonathan Lindström. Foto: Ronnie Ritterland/Sveriges Radio
Skogsviol 4 maj 2019
Mandelblom 4 maj 2019
Uppfattar detta som en styvmorsviol då den mäter drygt en centimeter. Kan inte utesluta att det är ett frö från en pensé som grott ute på Smängen. 27 april 2019.
Vitsippa, “Blue eyes”, 26 april 2019.