Kategoriarkiv: Forskning och reflektioner

Mina reflektioner, forskning och andras texter

En smäng som stadsäng

En smäng kan vare en stadsodling, en stadsodling på marken. En stadsäng som inte är en ansats att återskapa forna tiders slåtterängar. En stadsäng som inte är en trädgårdstäppa och inte är ett försök att återställa naturvärden. Pågående försök vid Ulltuna i Uppsala visar att nyanlagda stadsängar kan anläggas på stadens eller samhällets alla ohävdade grönytor och maskrosodlingar (ytor som slås just när maskrosorna gått i frö).

Gräsmatta – kuschad blomsteräng

Det är inte sant att varje gräsmatta är en kuvad underbart blomstrande äng. Centercourten i Wimbledon, en gräsmatta, används för finalen i tennisturneringen. Prästkragar i gräsmattan hade stört spelet. Den gräsmatta jag försökte sköta i den tidigare villan bar däremot en nedtryckt örtrikedom. Så här efteråt förstår jag inte hur jag kunde ägna min tid åt att ta upp käringtand, brunört och röllika från gräset. Jag lyckades dåligt, och nu på Smängen är örterna välkomna.

Anonymitet

Som vetenskapare måste jag väga varje ord på guldvåg. I mitt uppdrag som forskare ligger att alltid kunna redovisa vetenskaplig evidens bakom de påståenden jag gör. Som bloggare från Smängen tar jag mig friheter. Och, jag kan inte trippel-kolla fakta – jag saknar botanisk utbildning och artbestämningen saknar vetenskaplig noggrannhet. Jag står inte bakom dessa texter som vetenskapare utan som bloggare, inspirerad av min trädgårdsäng. Detta förhållande markerar min pseudonym Nils G Vike.