Kategoriarkiv: Smängens framväxt

Här beskriver jag hur Smängen växte fram. Hur varje ört hamnade på Smängen.

Förgätmigej

Mellan hägg och syren – gulblå blomkorg

En av de allra vackraste av Smängens blomkorgar är förgätmigej. Pluggplantor av skogsförgätmigej inköptes för femton år sedan men planterades för torrt. De återkom under några år men försvann undan för undan. Fick för några år sedan kraft att göra en bädd på ett fuktigare ställe och där återkommer nu de nyköpta pluggplantorna till min stora glädje. Några frösådda exemplar ses även utanför bädden. Förhoppningsvis har örten nu etablerat sig. Den oidentifierade mindre varianten har kommit spontant.

Skogsförgätmigej 16 maj 2016.
Oidentifierad förgätmigej 16 maj 2016

Gul med irriterande röd saft

Skelört

Från att aldrig ha sett örten så tycktes den plötsligt växa som ogräs överallt i det villaområde vi bodde tidigare. Det var ingen bra idé att riva upp den utan handskar, den röda saften irriterade. Kanske följde frö med då jag flyttade andra örter från villatomten till Smängen. Örten dyker upp tillfälligt då och då på Smängen.

Skelört 16 maj 2016

Röd kärleksört – mustig omväxling

Mustig på torra ytor

Kärleksört ger ett mustigt intryck. Vild kärleksört är införd med frön från landskapet men de röda exemplaren härstammar från en inköpt planta. Trädgårdsföreningen i Göteborg har en mängd olika färgvarianter av kärleksört. Några få exemplar av den röda varianten ses varje år på Smängen, växtglädje på ytor där gräset torkar vid värme.

Röd kärleskört  -5 september 2016
Röd kärleksört – 5 september 2016

Höstfibbla tycks inte gilla slåtter

Höstfibbla – spänstig och gul

Höstfibblan, tillsammans med ljung och flockfibbla, täckte ett 20 kvadratmeter torrt område året innan jag började kultivera Smängen. Första året klippte jag loss 12 skottkärror med grästorv från ytan. Förra året blev det en enda skottkärra, och jag klipper ned ytan till kanske två centimeter. Höstfibblan har successivt försvunnit, nu hittar jag några enstaka exemplar i kanterna.

Höstfibbla 5 september 2016
Höstfibbla 5 september 2016

 

Slåtterfibbla – härligt gul kontrast till prästkrage

Slåtterfibbla – underbar gul färg

Nytt för i år är att på FuktSmängen visar slåtterfibblan upp en praktfull blomning, fin kontrast mot prästkrage. Bra val av Pratensis till sin fröblandning, införd genom den. Har spritt sig i gräset på FuktSmängen. Både färg och form gör att tankarna går till maskros, vilket är en fara för att uppleva fibblor positivt. I år är första året som jag ser många exemplar av örten. Svår att fotografera så att den vackra gula färgen kommer fram. När det vackra kvällsljuset kommer har örten slagit ihop sin korg.

Slåtterfibbla 10 juni 2016. Bilden ger inte den fina gula färgen rättvisa.
Slåtterfibbla 10 juni 2016. Bilden ger inte den fina gula färgen rättvisa.

Buskstjärnblomma – vit försommarlyster

Energi och lyster

Buskstjärnblomma 28 maj 2016. I bakgrunden förgätmigej.
Buskstjärnblomma 28 maj 2016. I bakgrunden förgätmigej.

Kronbladen från denna ört lyste klart från ett dike när jag tog en promenad före middagen på en kursgård. Några exemplar hade gått i frö och jag stoppade ett antal i fickan. Fröna lades ut mitt bland gräs och strandveronika på Smängen. Glädjande nog, och något förvånande, grodde de och beståndet utökas nu för varje år. Den vita färgen med sin speciella lyster ger en fin kontrast till beståndet av förgätmigej som växer i närheten. Örten utstrålar energi på något sätt, stänglarna tycks raka och bestämda.