Kategoriarkiv: Smängens framväxt

Här beskriver jag hur Smängen växte fram. Hur varje ört hamnade på Smängen.

Akvileja – besjunget konstverk

Detta exemplar står ensamt i år (2015). Tidigare år har den haft sällskap av några vita exemplar, men de tycks ha tröttnat – kyla under maj och början av juni och väta har gett gräsen företräde denna säsong. Örten infördes som inköpta plugg-plantor för många år sedan, men har aldrig funnit sig till rätta på Smängen. Frön har spritts både där det är torrt, som detta exemplar, och på mer fuktiga ytor. Jag hade gärna sett att akvilejan trivts bättre på Smängen. Uti vår hage, där växa …

Svärdslilja – Monet’s trädgård

När jag sätter mig framför svärdsiljan går tankarna till Monet’s trädgård. Alla dessa fantastiska målningar! Jag införde en liten stickling av svärdslilja som jag hittade i ett dike långt från bostäder, planterade den i kogödsel. En liten vattensamling bildas vid regn där jag planterade, rinner ned från det bakomliggande berget. Nu har jag fyllt denna mini-damm med sand så att inget barn-barn skall fara illa. Fortfarande hävdar sig svärdsliljan, men strandlysing tycks vara en stark konkurrent. I år (2015) blommar svärdsliljan långt före ängsnävan, som vissa år har gett en fin färgkontrast, blått mot gult.

Svartkämpar – planet och månar

En planet med sina månar? En nära blick på svartkämpar ger associationer. Svartkämpar vandrade in spontant på Smängen. Den blir liten eller upp till fyra decimeter hög med. I början var jag skeptisk mot örten, svartkämpar lade beslag på stora områden. Invasiv och revirhävdande som maskros? Jag lade ned tid på att ta bort örtens ibland stora basala blad.  Men nej, den viker undan när andra örter vill göra sig sedda. Således en vän i etableringen av Smängen. Och, den bidrar till grönfonden.

Ängshaverrot – pålitligt blomsterur

Fröna till de ängshaverrot som växer på Smängen hittade jag bakom Bromma flygplats. Vid en jordhög, på skräpmark, växte ett stort antal. Plastpåsen i fickan kom väl till pass. Jag spridde ut fröna på Smängen, och några få exemplar blommade året efter. Nu dyker denna tvååring upp på nya överraskande ställen, i år (2015) syns fler än någonsin. Skapar nya kombinationer. Det tog ett tag innan jag uppfattade skönheten i de stora grå fröställningarna – nu tvekar jag att röra dem vilket krävs för att garantera att fröna skall stanna på Smängen och inte blåsa bort.

På hemsidan som presenterar Linnés blomsterur anger Linné att ängshaverrot öppnar sig först av alla blomkorgar, tre på morgonen. Blomkorgen öppnar sig på morgonen och på Smängen är den sluten under eftermiddag och kväll.