Kategoriarkiv: Smängens framväxt

Här beskriver jag hur Smängen växte fram. Hur varje ört hamnade på Smängen.

Buskstjärnblomma – vit försommarlyster

Energi och lyster

Buskstjärnblomma 28 maj 2016. I bakgrunden förgätmigej.
Buskstjärnblomma 28 maj 2016. I bakgrunden förgätmigej.

Kronbladen från denna ört lyste klart från ett dike när jag tog en promenad före middagen på en kursgård. Några exemplar hade gått i frö och jag stoppade ett antal i fickan. Fröna lades ut mitt bland gräs och strandveronika på Smängen. Glädjande nog, och något förvånande, grodde de och beståndet utökas nu för varje år. Den vita färgen med sin speciella lyster ger en fin kontrast till beståndet av förgätmigej som växer i närheten. Örten utstrålar energi på något sätt, stänglarna tycks raka och bestämda.

Fläckig lungört – högrest lång vårblomning

Tdig och lång vårblomning

Denna fläckiga lungört växte i en trädgård som vi tog över 1982. Kanske en gammal sort. Jag tog med den till sommarhuset, några stänglar kommer varje år på denna och en annan växtplats. Något år har den varit först med att blomma. Den är några decimeter hög, klart högre än övriga vårblommor. Blomningen brukar pågå under lång tid och därefter kvarstår bladen hela säsongen. Invid växthusen på Göteborgs botaniska trädgård finns en rad olika varianter av örten med blad i varierande former. Intressant hur skiftande en och samma ört kan te sig.

Fläckig lungört i en skuggig skreva bakom en sten. 3 maj 2016.
Fläckig lungört i en skuggig skreva bakom en sten. 3 maj 2016.

Ängsviol – nyckfull blå vårskönhet

Diskretare än styvmorsviol

Den enhetliga blå färgen gör att örten syns mindre än styvmorsviol. De exemplar av ängsviol som jag inköpte för mer än 10 år sedan förde en tynande tillvaro och har nu försvunnit. Däremot upptäckte jag för några år sedan ett mer än kvadratmeter stort område där örten det året växte frodigt. Rikligt med färg. Området är långt från det där de inplanterade plantorna växte. Kanske fanns örten på ytan innan slåttern på Smängen påbörjades. I år tycker jag mig se att örten ger mer färg än tidigare är.  Spridningen går långsamt, och många frösådda exemplar jag upptäckt har försvunnit året efter.

Ängsviol 4 maj 2016.
Ängsviol 4 maj 2016.
Ängsviol 13 maj 2016 klockan 21 08. I år tycks mig örten ge mer färg än under många andra år.
Ängsviol 13 maj 2016 klockan 21 08. I år tycks mig örten ge mer färg än under många andra år.

Sippor – framodlade exotiska varianter

Dubbelglommade gulsippa, gulsippa, storblommig vitsippa och blå vitsippa 5 maj 2016.
Dubbelglommade gulsippa, gulsippa, storblommig vitsippa och blå vitsippa 5 maj 2016.

Gulsippa, blå vitsippa och storblommig vitsippa

Mitt huvudsakliga intresse har varit att bli bekant med våra vanliga ängsblommor och förstå hur de kan odlas på en liten yta i trädgården. Men, det är svårt att gå tomhänt från butiken vid Göteborgs botaniska trädgård. Ett år köpte jag en dubbel-blommande gulsippa – efter några år ses nu ett flertal stänglar. För två år sedan köpte jag en stor blå vitsippa och en storblommig vitsippa. Från samma butik köptes även en enkelblommande gulsippa. Sipporna bildar nu en vårgrupp i norrläge bakom en sten. Till området rinner vatten ned från det berg som ligger bakom huset. Det skall bli spännande och se om sipporna kan etablera sig och bilda en lite större vårgrupp. Förra året planterade jag en smalbladig lungört i anslutning till gruppen, men jag ser inga knoppar på den. En inspiration är de underbara vårgrupperna som finns i den botaniska trädgården.

Blå vitsippa och storblommig vitsippa 5 maj 2016.
Blå vitsippa och storblommig vitsippa 5 maj 2016.

Styvmorsviol – tidig, egensinnig och färgrik

Alltid en överraskning

Dessa exemplar växer på en flera kvadratmeter stor yta som år 2009 var helt täckt av styvmorsviol. Kanske 200 exemplar. Samma år var Valön, att naturområde, helt blått av örten inom ett kanske 100 kvadratmeter stort område. Året efter såg jag inte ett enda exemplar på Smängen och sparsamt på Valön. Kanske är detta område på Smängen lite extra torrt och visset när sommaren blir het – annars kan jag inte förstå varför det var just här, och under ett enskilt år, som blomningen var så rik. När gräs och starr vissnar kanske örtens frön gror lättare än annars. Örten är tvåårig och frön har jag både köpt och infört från det omkringliggande landskapet. Frön spreds över stora delar av TorrSmängen, men örten syns nästan enbart just här.

Styvmorsviol 3 maj 2016.

Styvmorsviol 3 maj 2016.

Svalört – mustig gul färg

Svalört – tidig blomning och sedan adjö

Dessa få exemplar av svalört är härliga att njuta på nära håll. En mustig gul färg. Örten växte spontant under en häck i vår tidigare villaträdgård. Jag tog med två små plantor till sommarhuset och de återkommer nu år från år och har ökat i storlek. Några få nya frösådda plantor ses även. Det mörkbladiga exemplaret är inköpt i affären vid Göteborgs botaniska trädgård. En fin kontrast mellan de mörka bladen och de gula kronbladen. Detta exemplar har klarat sig i flera år, det har stått emot konkurrensen från strandveronika som växter intill. När svalört slår ut på Smängen kan det ses som en signal att promenera till de ställen i det omgivande landskapet där örten färgar stora områden vackert gul. En kort tid efter blomningen vissnar örten ned, för att återkomma året därpå.

Svalört 4 maj 2016.
Svalört 4 maj 2016.
Mörk svalört 4 maj 2016.
Mörk svalört 4 maj 2016.

 

Jordreva – slingrar i grönfonden

Tidig vårblomma

Jordreva är en välkommen tidig vårblomma på Smängen med en spännande form som liknar den hos kryddplanteringens salvia. Den sprider sig där det är fuktigt och där solens strålar hindras av sten eller andra växter. Revorna slingrar sig nära marken och gör grönfonden intressant. Jag noterade den efter att ha börjat med slåtter på FuktSmängen. Rimligen fanns jordreva där före Smängen.

Jordreva 4 maj 2016.
Jordreva 4 maj 2016.