Efter midsommar – nyanlagd yta genuint ful

Genuint fult eller vackra rynkor i ett åldrande ängsansikte

Fram till midsommar sprudlar det av växtkraft, stjälkar, blad, stänglar och strån är friskt gröna, kronblad ger färg. Men efter midsommar blir det annorlunda, dissonanser uppstår. Ett hallonland låg som en enklav i Smängen och var svår att rensa från oönskad växlighet. Förra året gav jag upp och tog bort hallonen. Den före detta hallonodlingens cirka sex kvadratmeter kan liknas vid en nyanlagd äng. Delar av den ytan är nu genuint ful, vilket kan ses på bilden nedan. Efter midsommar var stora delar av Smängen genuint fula under första åren. Många kvadratmeter kunde uppvisa högt visset gräs utan örter, tätt med grässtrån som ligger ned efter blåst och regn och täcker flera kvadratmeter utan örter eller överväxt med höga rödklöver som helt hindrar andra växter.
Där örter växt upp och hindrad gräset från att lägga sig framsprang snart en annan dissonans – vissna stänglar och fröställningar. Skall de ses som vackra rynkor i ett intressant åldrande ängsansikte eller är det fult? Min syn på dessa dissonanser har drastiskt förändrats under mina 20 år med Smängen. Låga fröställningar från tjärblomster och trift som på bilden nedan, uppfattar jag idag som intressanta rynkor i ett åldrande ängsansikte som bidrar till helheten. De torkade stänglarna av prästkrage tycker jag inte drar på sig den granskande blicken. Det gör däremot nedvissnande stänglar av stallört, och de finner jag genuint fula. Under senare år har jag ägnat tid åt att avlägsna vissna stänglar och fröställningar som ger en orimligt stor och varaktig dissonans.

Vissna strån i oordning 5 juni 2019.

Idag är den största delen av Smängen vacker eller tråkig från midsommar fram till snön kommer. Jag är glad att jag kunde hantera de första årens dissonanser. Jag har numera inget problem med att några kvadratmeter här och där av ytan är genuint ful, Smängen är inte en rabatt.

Fröställningar för tjärblomster och trift, gula strån av gräs, stortimjan och gulmåra 5 juni 2019.