Att anlägga en äng i trädgården.

En ny smäng

Denna webbplats startade år 2015. Nu finns material till en bok. Under hösten planerar jag att publicera texter ämnade för boken. Du får gärna kommentera eller berätta vad du önskar att jag skall skriva om. Berättelser om din egen smäng belönas.

När du startar en smäng kan följande kanske hjälpa.

  1. Kom igång! Det visar sig vilka växter som trivs på just din smäng.
  2. Var försiktig med arter som kan vara invasiva på en smäng! Det gäller speciellt på soliga och torra ytor där fagra örter kan frodas och skapa en attraktiv lågväxande bild hela säsongen. Vissa arter (exempelvis väddklint och myskmalva) hittar vatten långt ner i marken och kan på det sättet dominera över lågt växande örter.
  3. Byte av jordmån på en etablerad gräsmatta kan vara onödigt. En stor del av kvävet och andra näringsämnen som gynnar höga gräs kan försvinna efter några års slåtter. Det omvända kan bli aktuellt; vid alltför stor utarmning blir berikning med kompost eller mineraler ett alternativ. Mängden tillrinnande vatten och antalet soltimmar bestämmer om en smäng med lågt växande örter kan etableras.

Blomning i juli och augusti

Utmaningen på en smäng innefattar att få en låg växtlighet med blomning även under juli och augusti. Begränsad tillförsel av vatten (förutom regn) och rikligt med sol krävs rimligen för att växtligheten skall vara låg (några decimeter) hela säsongen. Följande örter kan övervägas för blomning under juli och augusti på en yta med låg växtlighet: axveronika, liten blåklocka, gulmåra, backnejlika, backtimjan, stortimjan, blåmunkar, luktvädd, fältvädd och ögontröst. Om det är torrt och soligt kan även rödklint, vildmorot, krusmynta och åkervädd växa lågt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.