Att anlägga en äng i trädgården.

Ängsblommor och webbplatser

Ängsblommor i trädgården

Någon webbplats som liknar e-Smängen, som fokuserar en yta med ängsblommor och grönfond i trädgården, har jag inte hittat. En artikel om Stig Sundberg visar dock att jag inte är ensam om intresset. Notera att Stig använt trimmer för slåtter (och troligen även “efterbetning”). Att det går bra stöds även av forskning vid Statens Lantbruksuniversitet, klicka här.

En stor mängd webbplatser redovisar trädgårdar och odling i olika former. En av de trevligaste är hagtorpet.blogspot.se och på den finns även ett levande forum. Gunilla Teckenberg och hennes make har anlagt en stor trädgård i Eskilstuna, och i den finns även många örter som troligen skulle kunna etablera sig på en smäng. Webbplatsen är full av tips, fina bilder och allmän kunskap.

En annan trevlig blogg drivs av Anna-Karin Rickardsson. Trots att namnet på webbplatsen inte anger det, finns ett antal trevlig bilder och noteringar om att odla ängsblommor i trädgården.

Naturskyddsföreningen har en kort version om hur en äng i trädgården kan anläggas. De har fina texter om pollinering, vi måste rädda bina.

Den som googlar ”anläggning av äng” hamnar gärna på en lång rad webbplatser som publiceras av kommersiella aktörer. De råd som ges medför utgifter som kanske inte alltid är så kostnadseffektiva. Dessutom tycks många skribenter inte vara insatta i relevant forskning eller ha en egen erfarenhet av att odla ängsblommor i trädgården. Många föreskriver ändring av jordmån genom inblandning av sand – vilket jag inte funnit stöd för i någon forskning. Många föreskriver att slåtter måste ske med lie. Säkerligen är slåtter med lie och efterbetning med hästar ett bra alternativ för stora ängar i landskapet. Men, tillgänglig forskning visar dock att trimmer och gräsklippare fungerar nästan lika bra, klicka här.

Frö och pluggplantor har jag huvudsakligen köpt från Pratensis. Inger Runesson på Pratensis gav mig många bra råd när jag började med Smängen, exempelvis att klippa helt kort. Idag deltar hon även i forskning tillsammans med akademiska institutioner.

Många artiklar ger inspiration. Ett exempel är denna artikel av Göran Lindberg. Han påpekar att våra trädgårdar tillsammans med vägkanter och skidbackar utgör viktiga moderna ytor för ängsblommor. Artikeln innehåller även en välskriven historisk exposé.

Fritidsodlarnas riksförbund, klicka här, ger gratis råd per telefon för odling.

Ängfullness med en egen blomsteräng