Att anlägga en äng i trädgården.

En smäng, inget annat

På Smängen är gräsens roll att bidra till att ytan blir vacker eller intressant. På en slåtteräng är själva poängen odlandet av höga gräs som lätt kan skördas med lie för produktion av hö. På Smängen blir många höga gräs gula efter midsommar; blir de alltför många dras blicken mot dem och bort från blommorna. En viktig skiljelinje mellan att odla en smäng och återskapa en slåtteräng är gräsens roll. I mina ögon har Smängen blivit prydligare i takt med att gräs, speciellt höga gräs, fått en begränsad roll i grönfonden. Lågväxta bladrosetter (trift, tjärblomster) och krypande örter ger en mer intressant yta. Perfekt vore nog om inget gräs växer högre än två decimeter och att de som är så höga står glest.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Ängfullness med en egen blomsteräng