Förnan borta – backen blomstrar

Förnan – örternas fiende

Denna backe ligger utanför vår tomt och jag ägnade den ingen uppmärksamhet de första 10 åren med Smängen. Inga örter växte här, en tjock förna (filt, thatch) hämmade frön från att gro och groddplantor att utvecklas. Med handgräsklippare skalade jag av förnan, det kändes som att jag skalperade backen. Verikalt skar jag ned till marken och kunde därefter skala bort de halvt förmultnade växtdelarna. Successivt har nu örter intagit backen genom frön spridda av mig eller ditblåsta.

På en annan yta som hade en tjock förna från början har jag inte haft samma höga ambitionsnivå. Där har jag enbart klippt kort. Etableringen av örter på den ytan har tagit många fler år än i den här backen.

Backe mot väster 27 juni 2019.