Frodig blodrot

Örten fanns på ytan när kultiveringen av Smängen började. Denna växtplats hittade den till för ungefär 10 år sedan. Just här växer den ymnigt, och det är lätt att skörda dess små nötter för att sprida. Blodrot blir som mest ungefär 10 cm hög på Smängen. Vanligen ses fyra kronblad, till skillnad från dess potentilla-släktingar som har fem. Blodrot bidrar till grönfondens variation.

Blodrot, 3 juli 2022. Johannesört och backnejlika flankerar.