Fuktigt och frodigt

Högsommarfärger

Denna del av Smängen mottar vatten från ett berg ovanför trädgården efter varje regn – det är fuktigt. Örterna växer frodigt, vi kan inte betrakta dem enskilt. Kombinationen av färger tycks mig trevlig och överallt ses småkryp. Här på den fuktiga delen av Smängen ses två nivåer för en specifik kvadrat decimeter, inte tre som gäller för delar av den torrare ytan.

Nysört, cikoria, gulvial, johannesört, rödklint, stallört, strätta och vildmorot 16 juli 2019.