Getväppling – speciell form

Så här års har getväppling på Smängen förlorat det mesta av sin gula färg, bilden togs 20 juli. Kvar är den speciella formen, som ger variation till grönfonden. Örten håller sig helt nära marken. Den växer ymnigt där sand och jord ännu ligger blottad, där inte gräs eller bladrosetter fått fäste. Getväppling infördes via frö från en närbelägen vägren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *