Glädjande sipp-återkomst

Blå vitsippa och dubbelblommande gulsippa, 6 juni 2022

Dessa sippor planterade jag bakom en sten. Men, för några år sedan togs stenen bort. Året efter noterade jag inte några blommande exemplar av anemone nemorosa på denna plats. Men, de kom tillbaka och i år ses en liten trevlig grupp. Efter regn rinner troligen vatten i marken där gruppen står. När sommaren kommer skuggar renfana området. Den växer söder om sipporna. Kanske liknar förhållandena dem i en lund där trädens blad ger ett skydd mot sommarens solen.