Gräsfri “gräsmatta” – forskning

För varje år som går har jag mer och mer intresserat mig för grönfondens roll för att hålla Smängen prydlig hela året. Frågan är om gräs alls behövs. Inom forskarvärlden har, enligt en artikel av Maria Ignatieva, den gräsfria ”gräsmattan” framförts som ett alternativ för en stads grönområden. I en pågående försöksodling vid Ulltuna i Uppsala uppger författaren att man med framgång odlat, i en så kallad försöksruta, brunört, röllika, trift, liten blålocka, backnejlika, femfingerört, gullviva, backtimjan, smultron, axveronika, styvmorsviol och tusensköna – utan gräs. För dig som skall anlägga en smäng, och som vill ha en prydlig grönfond, kan denna blandning således vara ett alternativ. På Smängen ger många andra örter ett viktigt bidrag till grönfonden (se inläggen under den etiketten). Gulkämpar och rödkämpar, liksom käringtand och stortimjan, exempelvis, förtjänar att lyftas fram.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *