Gräsulv på rödklint

Denna satt länge på en rödklint i sin ensamhet. Kan enligt Giftinformationscentralen ge besvärlig klåda om man tar upp den.