Grönfonden – central för en smäng

Om jag startade idag, skulle jag tänka helt annorlunda när det gäller Smängens torra och normalfuktiga ytor. Målet för grönfonden hade varit korta gräs som blommar före midsommar samt bladrosetter och krypande örter som håller sig nära marken. Jag hade på ett helt annat sätt arbetat för att sprida frön från korta gräs och örter som bidrar till grönfonden. Vidare hade jag prioriterat att avlägsna frön från högt gräs före slåttern. Jag hade inte lagt högt gräs på komposten utan tillsammans med skräppa och gråbo i soporna. Liggande eller stående kompakt högt visset gräs är fult. Jag tror att grönfonden är helt central för att en äng i trädgården skall uppfattas som vacker. Kanske viktigare än de blomkorgar vi fäster blicken på och förknippar med en blomsteräng.
Det enda gräs jag infört är darrgräs. Några få inköpta pluggplantor planterades för mer än tio år sedan. Efter att jag börjat sprida fröna över hela ytan ses gräset på fler och fler ställen. Det är närmast perfekt, stråna utan blommor blir inte högre än en decimeter. På stänglarna med blommor kommer vackra glesa vippor. Först i år försöker jag lära mig namnen på de olika gräsen. Vårbrodd och luddlosta är två gräs som växer på Smängen och blommar tidigt. Idag hade jag haft med mig en sax på cykelturer och promenader och klippt frön från de vackra decimeterlånga gräs jag fått syn på. Om du har en riktig hög ambitionsnivå så kanske du försöker begränsa gräsen till korta arter som blommar under maj och i början av juni. Arter som förekommer i svensk natur eller som odlas i gräsmattor.
Gulkämpar, trift och tjärblomster har bladrosetter som liknar kort gräs. På Smängen har käringtand varit lätt att sprida, den växer helt nära marken med ett tätt bladverk. Även stortimjan har fått god spridning. Blodrot växte på en begränsad torr yta före Smängen växte fram. Backtimjan, sandnejlika och kattfot bidrar inom små områden. Gul och vit fetknopp pryder vissa kanter. Idag hade jag lagt ned mer möda på dessa örter om jag skulle anlägga en äng i trädgården. De första åren med Smängen fokuserade jag istället den vackra blomningen. Idag hade jag fokuserat grönfonden.
För Smängens riktigt fuktiga delar syns inte grönfonden från midsommar och framåt. Örterna tar upp luftrummet. Att slåtter kommer ned till två centimeter är viktigt för de tidiga örterna som jordreva, förgätmigej och rödblära. Men efter det spelar grönfonden ingen stor roll för intrycket.

På en närbelägen strandäng, en halv fotbollsplan stor, ser jag på gräsen på ett annat sätt på Smängen. Av någon anledning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *