Gul fingerborgsblomma och rödfibbla

Ensamma och välkomna

Gul fingerborgsblomma och rödfibbla är införda som plantor. Fingerborgsblomman återkommer år efter år där den sattes, men inga frön har grott på någon annan växtplats. Rödfibbla är utgången där den planterades, med glädje konstaterar jag att detta enda frösådda exemplar blommar i år.

Rödfibbla och gul fingerborgsblomma 21 juni 2019