Harklöver – en viktig ettåring

Tussar med karakteristisk färg

En av anledningarna till att anlagda ytor med ängsblommor de första åren ser klena ut kan vara bristen på ett eller tvååriga örter. På Smängen har harklöver brett ut sig och är ett välkommet tillskott till fonden. Ibland tycks det som att harklöver växer upp under några få dagar efter ett ordentligt regn. Här utgör de en bakgrund till myskmalva och bleknande blåeld. I år ses mycket gul färg från en ört som kanske är jordklöver, en ettåring. Tidigare har åkerförgätmigej (tvåårig enligt floran) färgat fonden skirt blå.

Harklöver, myskmalva och blåeld 20 juni 2019.