Höstfärger

Ungefär 24 örter blommar fortfarande. Rikligt med färg ses från aster, stånds, en sydlig vädd (scabiosa triandra) och ängsvädd. Liten blåklocka ses frekvent.

Ängsvädd. 15 september-2021.
Ängsvädd 23 augusti 2021.
Scabiosa triandra 15 september 2021.
Aster. 2021-09-18