Att anlägga en äng i trädgården.

Tuktad gräsmatta eller ängsmark – klimat och fauna

Mindre koldioxid och fler blombesökande insekter

Ett ambitiöst projekt vid Statens Lantbruksuniversitet har kartlagt utsläpp av koldioxid, daggmaskar och vissa pollinatörer på golfbanor och olika gräsytor i Uppsala, Göteborg och Malmö. Här får vi vetenskap bakom sloganen att anlägga en äng i trädgården kan ses som klimataktivism. Min drivkraft har varit glädjen med färg och form, att se örter växa och lära mig våra vanligaste örter. Men, trevligt att Smängen även gör gott för helheten. Klicka nedan om du vill se en PDF av rapporten.

Maria Ignatieva. En handbok. Alternativ till gräsmatta i Sverige – från teori till praktik. ISBN (tryckt) 978-91-85735-41-9. ISBN (elektronisk) 978-91-85735-42-6.

Tusensköna, förgätmigej och en skelört. Gräsyta vid hyreshus, nära Eriksdalsbadet, Stockholm.
Backnejlika, blodnäva och prästkrage. Frösådda plantor som hittat till varandra. 25 juni 2017 klockan 11 19.

Spaning: äng i trädgården framtidens klimataktivism

Lysande spaning av Maja Aase

Lyssna på spanarna, PI, klicka här. Maja Aases spaning gjordes den 17 maj och börjar vid 29.14. Hon ser ängsblommor i trädgården som en ny form av klimataktivism, “Våga vara vild”.

Helena von Zweigbergk, Maja Aase och Jonathan Lindström. Foto: Ronnie Ritterland/Sveriges Radio
Skogsviol 4 maj 2019
Mandelblom 4 maj 2019
Uppfattar detta som en styvmorsviol då den mäter drygt en centimeter. Kan inte utesluta att det är ett frö från en pensé som grott ute på Smängen. 27 april 2019.
Vitsippa, “Blue eyes”, 26 april 2019.

Inköpt Guckusko

Bädd för Guckusko

Kunde inte motstå ett exemplar från gardenorchid.com som shoppen på botaniska trädgården i Göteborg bjöd ut. På hemsidan från gardenorchid.com visas en video där guckusko planteras ut i naturen, en ansvarig uppger att de planterat ut 4000 plantor på 30 olika växtställen i Schweiz. Trots namnet tycks bolaget vara från Schweiz. Att köpa och plantera ett exemplar måste rimligen betraktas som okej – jag var först tveksam.

Grävde upp en grästuva i den fuktigare delen av Smängen, krossade skal av ostron och musslor och lade dem i botten. Ovanpå det lera och därefter trädgårdsjord. Vi får se om exemplaret blommar och överlever nästa vinter. Växtplatsen är i norrläge bakom en klippa.

Guckusko inför plantering.
Krossade skal i botten.
Ostron och musselskal och sten att krossa dem med.
Planterad guckusko 27 april 2019.

 

Gul fetknopp – trevlig överraskning

Oväntad syn

Ett flertal gånger har jag köpt gul fetknopp och planterat på växtställen där jag trodde örten skulle trivas. Något år efteråt har den alltid varit borta. De ställen på Smängen där örten växer har den frösått sig själv. Detta var en trevlig syn efter vintern 2018-2019, mer än fem meter från andra bestånd. Vi får ser om exemplaret blommar senare i vår.

Gul fetknopp 27 april 2019.

 

 

Varianter av vitsippa och gulsippa – lyckad bädd

Oj vad många olika varianter av vitsippa som säljs

Nu när Smängen känns om en liten äng på hela ytan har jag intresserat mig för att inhandla varianter av våra vanligaste ängsblommor. Förra året anlade jag en bädd med olika varianter av vitsippa bakom en sten. De inköpta exemplaren överlevde vintern. Det har varit torrt, och flera har blad enbart några centimeter ovanför marken och utan blommor.

Färdig bädd för vitsippor, två gulsippor och en blåsippa. 19 augusti 2018.
Bädd för varianter av vitsippa och gulsippa 26 april 2019. Exemplaret med 4 blommar säljs under  namnet “Blue eyes”.
Vitsippa, “Blue eyes”, 26 april 2019.