Att anlägga en äng i trädgården.

Svartkämpar – planet och månar

En planet med sina månar? En nära blick på svartkämpar ger associationer. Svartkämpar vandrade in spontant på Smängen. Den blir liten eller upp till fyra decimeter hög med. I början var jag skeptisk mot örten, svartkämpar lade beslag på stora områden. Invasiv och revirhävdande som maskros? Jag lade ned tid på att ta bort örtens ibland stora basala blad.  Men nej, den viker undan när andra örter vill göra sig sedda. Således en vän i etableringen av Smängen. Och, den bidrar till grönfonden.

Ängshaverrot – pålitligt blomsterur

Fröna till de ängshaverrot som växer på Smängen hittade jag bakom Bromma flygplats. Vid en jordhög, på skräpmark, växte ett stort antal. Plastpåsen i fickan kom väl till pass. Jag spridde ut fröna på Smängen, och några få exemplar blommade året efter. Nu dyker denna tvååring upp på nya överraskande ställen, i år (2015) syns fler än någonsin. Skapar nya kombinationer. Det tog ett tag innan jag uppfattade skönheten i de stora grå fröställningarna – nu tvekar jag att röra dem vilket krävs för att garantera att fröna skall stanna på Smängen och inte blåsa bort.

På hemsidan som presenterar Linnés blomsterur anger Linné att ängshaverrot öppnar sig först av alla blomkorgar, tre på morgonen. Blomkorgen öppnar sig på morgonen och på Smängen är den sluten under eftermiddag och kväll.

Anonymitet

Som vetenskapare måste jag väga varje ord på guldvåg. I mitt uppdrag som forskare ligger att alltid kunna redovisa vetenskaplig evidens bakom de påståenden jag gör. Som bloggare från Smängen tar jag mig friheter. Och, jag kan inte trippel-kolla fakta – jag saknar botanisk utbildning och artbestämningen saknar vetenskaplig noggrannhet. Jag står inte bakom dessa texter som vetenskapare utan som bloggare, inspirerad av min trädgårdsäng. Detta förhållande markerar min pseudonym Nils G Vike.