Jordsvamp

Osynliga välgörare

Hittade en nyhet från 2011. Den vetenskapliga tidskriften Science är det svårt att bli publicerad i; en publikation visar att en viktig upptäckt har gjorts. En grupp runt forskaren Anna Rosling vid Statens Lantbruksuniversitet har identifierat en ny art, Archaeorhizomyces finlayi, och rapporterat observationen i Science. Svampar i denna grupp lever i jorden, osynliga för ögat, och är troligen viktiga för markens ekosystem. Rimligen har vi mycket att lära om alla små organismer som behövs för att en smäng skall bli örtrik och prydlig. Länken till ett press-meddelande hittar du här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *