Jungfrulin – försynt färg i fonden

Välkommen men oberäknelig

Jungfrulin och käringtand 27 maj 2019

Örten dök upp på detta område i år. Ett år syntes den färga ett flera kvadratmeter stort område där enbart ett litet antal exemplar ses i år. Infördes genom några få köpta plantor, planterade på ett helt annat ställe än här.