Kalhyggen och ängsmark

Dennis Jonason, forskare i bevarandebiologi vid Linköpings universitet, denjo@ifm.liu.se, har genomfört en studie som indikerar att hyggen som var ängsmark för över hundra år sedan har fler växtarter än hyggen som var barrskog vid samma tidpunkt. Studien visade att rester av den typiska ängsmarksfloran fortfarande finns kvar i skogen. Kanske pekar resultaten framåt mot att skog kan återföras till ängsmark.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *