Kungsängsliljor

De slog just ut. Detta är tredje året som de återkommer. Jag har sått frön av örten för att skapa pluggplantor. Vi får se om jag har plantor till hösten för att utöka beståndet. Kungsängslilja har uppenbarligen etablerat sig; detta är den fuktiga delen av Smängen. Örten växer i ett stort antal utanför Uppsala.

Ett litet bestånd av kungsängsliljor.