Lie eller trimmer – odlade ängsblommor

Slåtter med trimmer

Att köpa en lie till en liten yta med ängsblommor i trädgården, en smäng, tycks helt onödigt. Slåtter med trimmer och med slåtterbalk (motsvarar till viss del en lie) tycks ge likvärdiga resultat under en tolvårsperiod. Att slå med slåtterbalk kan jämföras med att slå med lie (scythe). På Sättra ängar i Östergötland delade Malin Tälle och medarbetare in ytan i tre andelar. Från och med år 2001 och senare gjordes slåttern med slåtterbalk (sickle bar mower) vid fem centimeter på en andel av ytan. På en annan andel användes trimmer vid fem centimeter. På en tredje andel användes trimmer vid markytan (noll centimeter). Slåtter på det sättet uppfattar många som helt felaktig med argumentet att små frösådda plantor riskerar att slitas upp av den roterande tråden. Slåttern genomfördes i slutet av juli och klippet togs bort. Därefter vidtog efterbetning av hästar eller kor.

Artrikedom

Inga statistiskt säkerställda skillnader i artrikedom mellan de olika ytorna kunde forskarna se. Analyserna genomfördes på olika sätt och med flera variationer på måttet artrikedom. Du kan läsa artikeln här.

Malin Tälle och medarbetare – Trimmer, skärande kniv och artrikedom

Slåtter på Smängen

På Smängen slår jag hög växtlighet med lie eller med gräsklipparen snedställd på två hjul. För en del örter samlar jag in frö före slåttern. Jag tänker att det är viktigt eftersom Smängens yta är så liten att frön lätt blåser bort till andra ytor. Fröna sprids ut direkt, efter slåttern eller används till att dra upp pluggplantor. På Smängen görs efterbetningen med gräsklippare. På många ytor har jag en fin balans mellan örter och gräs och där låter jag klippet ligga kvar. Frö och frökapslar blir kvar och kanske de första små groddplantorna får lite skydd från solen.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *