Liten yta i liten trädgård – låga gräs

Låga gräs och halvgräs passar i en smäng

Låga gräs bidrar med sina bladrosetter till grönfonden och vippor på låg höjd är vackra och stör inte upplevelsen av örternas blomkorgar. Strån med vippor från höga gräs kan hänga över örterna och förfula, det gör inte strån från låga gräs. En smäng skall enbart ha låga gräs, tänker jag.

Att med lie klippa ned de smala bladen på vissa låga gräs är svårt om inte omöjligt. En anledning att ”efterbeta” med gräsklippare vid slåttern är just det. När gräsen klipps ned helt korta blottas bar mark i anslutning till tuvan där örternas frö kan gro. Och, tuvan får svårt att ansamla visset gräs som håller fuktighet till våren, fuktighet som gynnar gräs framför örter.

Lågt gräs 28 juni 2019.
Vippor nära marken 28 juni 2019.
Vippor nära marken – 1 – 28 juni 2019