Marknära diskret blomning

Knippfryle och vårbrodd ses alltmer frekvent på Smängen. Den gulaktiga blomman hos knippfryle kan med lite fantasi ses glimma som guldkorn. Båda arterna blommar nu. Den som stannar upp och letar med blicken ser blommorna. Jag tänker att de bidrar till att grönfonden ser levande ut. Stänglarna är högst ungefär en decimeter höga och blommorna oansenliga. De ger en variation, att vi inte upplever grönfonden som en monokultur av grässtrån.   

20 maj, tillägg. Vårbrodd har nu vuxit upp till 25 cm samtidigt som knippfryle fortfarande är låga. Den guldgula färgen är mestadels borta.

Knippfryle 3 maj 2021.
Vårbrodd 3 maj 2021.