Midsommarblomster i knopp

Något händer varje dag.

Skogsnäva, midsommarblomster (geranium sylvaticum), 20 maj 2021.
Midsommarblomster, skogsnäva, med enstaka knoppar. Omgärdad av buskstjärnblomma. 16 maj 2021.