Möss äter binas larver, katter äter möss – Katter räddar bina

Att möss äter binas larver påstår författaren att Darwin skriver.

Excerpted from The Nation of Plants by Stefano Mancuso, translated by Gregory Conti. Soon to be published by Other Press.

Författaren skriver:

Darwin skriver: vilka djur kan ni föreställa er att vara mer avlägsna från varandra än en katt och en humla? Ändå är banden som binder dessa två arter, vid första anblicken obefintliga, tvärtom så stränga att om de skulle modifieras, skulle konsekvenserna bli så många och djupgående att de var ofattbara. Möss, hävdar Darwin, är bland humlornas främsta fiender. De äter binas larver och förstör binas bon. Å andra sidan, som alla vet, är mössen kattens favoritbyte. En konsekvens av detta är att man i närheten av de byar med flest katter hittar färre möss och fler humlor. Så långt så klart? Bra, låt oss fortsätta.

På engelska lyder texten “mice”. Frågan är om det är “field mice”, sork, som menas.