När toppblomningen

Enstaka vårblommor tillsammans med försommarens korgar.

Brudbröd, åkervädd, blåeld, käringtand, darrgräs 18 juni 2021.
Rödfibbla, prästkrage, klätt och blåklint 18 juni 2021.
Blodnäva, präskrage, brudbröd och trift 18 juni 2021.
Hesperis, akleja, gräslök och svärdslilja 18 juni 2021.
Utblommad skogsnäva 18 juni 2021.